Szkoła Podstawowa nr 64

Uzależnienie. Program profilaktyczny.

Szanowni Państwo

 

W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dla uczniów klas VII  i VIII zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne pt: „Uzależnienie? Nie!”.
Zajęcia prowadzone będą w ramach godziny wychowawczej on-line przez specjalistów z Fundacji Nowe Horyzonty.

Zajęcia realizowane są w duchu profilaktyki pozytywnej, co oznacza, że poza dostarczeniem wiedzy z zakresu zagrożeń  związanych uzależnieniami, skupiają się one na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

W związku z nauczaniem on-line warsztaty, w postaci pliku z prezentacją, zostaną przedstawione na godzinach wychowawczych przez wychowawców klas.

Aby Państwa dziecko mogło wziąć udział w zajęciach, niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na udział w tych warsztatach i przesłanie jej do wychowawcy klasy za pomocą e-dziennika.

 

                                                                                                                                     Dyrekcja i psycholog szkolny

 

! UWAGA Więcej o Programie profilaktycznym „Uzależnienie? Nie!” w pliku poniżej:

             

Number of queries : 22