Szkoła Podstawowa nr 64

Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams w Office 365

Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams w Office 365 używanej przy zdalnym nauczaniu:

 1. W przeglądarce internetowej Microsoft Edge lub Chrome wpisujemy adres: https://portal.office.com/
 2. W otwartym oknie wpisujemy login czyli nazwę konta  (adres internetowy podany przez szkołę) i klikamy”Dalej”
 3. Wpisujemy Hasło jednorazowe podane przez szkołę Student.123 i klikamy „Zaloguj” – (system wymusza zmianę hasła jednorazowego)
 4. Pojawi się ekran aktualizacji hasła – wpisujemy ponownie to samo hasło, a następnie poniżej wpisujemy dwa razy HASŁO WŁASNE- powinno składać się z 8 znaków (Wielka litera, małe litery, cyfry, znak specjalny). Klikamy „Zaloguj”
 5. Jak pojawi się okno „Nie utrać dostępu do konta” mamy do wyboru opcję „Anuluj” lub wybór regionu – Polska oraz nr telefony – wtedy po wpisaniu wybieramy wyślij sms- przesłany kod cyfrowy wpisujemy w okienko i wybieramy – Weryfikuj
 6. Przechodzimy dalej – Pojawi się karta usługi Office 365
 7. Wśród ikon aplikacji po lewej stronie wyszukujemy aplikację TEAMS i klikamy 
 8. W oknie zgłoszeniowym Aplikacji Teams mamy do wyboru: „Pobierz Aplikację” lub „Zamiast tego zaloguj się w aplikacji internetowej” – Wybieramy – Pobierz Aplikację…, aby pobrać aplikację i zainstalować ją na komputerze (można ją zainstalować również na telefonie). Możemy też wybrać opcję drugą czyli logowanie się przez przeglądarkę internetową.
 9. W otwartej Aplikacji  Teams – jeżeli nie widzimy swojej klasy wybieramy przycisk
  w prawym górnym rogu „dołącz do zespołu lub utwórz nowy” następnie wybieramy drugie okienko – dołącz do zespołu aby wpisać kod podany przez nauczyciela.
 10. Jesteśmy w zespole klasowym
Number of queries : 22