Szkoła Podstawowa nr 64

Pismo do rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych.

                                                                                        

                                                                                             Bydgoszcz, 05.05.2020 rok

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Miasto Bydgoszcz przygotowuje się do otwarcia oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny będzie funkcjonowało w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostawieniu dzieci w domu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.04.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mają Państwo możliwość w dalszym ciągu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.  

Otwarcie oddziału przedszkolnego nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki, to realna pomoc rodzicom, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku z powodów konieczności podjęcia stacjonarnej pracy.

 Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące obostrzenia sanitarne w oddziale przedszkolnym. Nowa sytuacja organizacyjna placówki, w ograniczonych warunkach lokalowych,  nie gwarantuje pobytu dziecka w swojej grupie wiekowej, pod opieką swoich nauczycieli, ani w swojej sali. Nie będzie czynna świetlica szkolna i stołówka. Dzieci będą mogły przebywać w szkole 5 godzin tj. od 8.00 do 13.00.

Oddział przedszkolny jest w trakcie opracowywania szczegółowych kryteriów przyjmowania dzieci na ograniczoną liczbę miejsc oraz procedur pobytu dzieci.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku w domu ze względu na konieczność powrotu do pracy prosimy
o wskazanie terminu, od którego dziecko miałoby być objęte opieką przedszkolną poprzez wypełnienie poniższego formularz i odesłanie go na adres mailowy placówki – sp64@edu.bydgoszcz.pl

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 06.05.2020r. do godz. 10:00.

 

Ostateczna decyzja o otwarciu placówki zostanie podjęta po zebraniu deklaracji od Państwa, uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, iż placówka spełnia wytyczne epidemiologiczne GIS oraz możliwości kadrowych do zapewnienia opieki nad dziećmi.

O terminie wznowienia działalności oddziału przedszkolnego poinformujemy poprzez stronę internetową szkoły i wysłanie informacji mailem.

 

Michał Przybylski   

 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64

Number of queries : 22