Szkoła Podstawowa nr 64

Wniosek socjal

Forma edytowalna wniosku- (w plikach do pobrania), tak abyście mogli wypełnić i przesłać na adres:

 sp64.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl  

( proszę wniosek wypełnić, podpisać komputerowo lub wykonać skan i przesłać na podany adres)

                                                                                                                                  Michał Przybylski
                                                                                                                                  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64

                                                                                                                                  w Bydgoszczy