Szkoła Podstawowa nr 64

Informacje o wpłatach za obiady

Informacja dotycząca wpłat na obiady szkolne

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem szkolnej stołówki wpłaty na wyznaczone konto przyjmujemy przez pierwsze 3 dni robocze danego miesiąca. Wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.