Szkoła Podstawowa nr 64

Informacje o wpłatach za obiady.

INFORMACJA

ABONAMENT NA MIESIĄC .....  2020r.
 
nr konta: 30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

Proszę o terminowe, zgodne z zapotrzebowaniem wpłaty : pierwsze trzy dni robocze bieżącego miesiąca.
    
    Osoby korzystające ze stołówki w szkole,
proszę o zapoznanie się z regulaminem.