Szkoła Podstawowa nr 64

Informacje

 

                                                                                                                      Bydgoszcz 31. 12.2022

                                         INFORMACJA

 

Dot. wpłat na obiady :

abonament na m-c styczeń 2023r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                  95,00

 

WPŁATY na konto nr:

30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

 

Wpłaty należy dokonywać od 02 do 04

stycznia 2023r. Osoby, które dokonają

wpłat w późniejszym terminie proszone są

o dostarczenie potwierdzenia wpłaty.

Nieobecności w m-cu grudzień, można odliczyć pod warunkiem, iż były zgłoszone.