Szkoła Podstawowa nr 64

Apel do rodziców

APEL DO RODZICÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

W OSTATNIM CZASIE ZACZYNAJĄ SIĘ NASILAĆ ZACHOROWANIA NA RÓŻNEGO RODZAJU CHOROBY :

(grypy, grypy jelitowej, anginy, przeziębienia)

PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO Z INFEKCJĄ DO SZKOŁY  NARAŻACIE PAŃSTWO NIE TYLKO ZDROWIE SWOICH DZIECI, ALE I INNYCH.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewnienia wszystkim  dzieciom bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpiecznym nie można uznać przebywanie chorego dziecka w szkole. Z chorym dzieckiem należy koniecznie udać się na konsultację lekarską  a nie do szkoły !

PRZYPOMINAMY, WIĘC ABY:

- dzieci chore pozostawiać w domu

- nie przyprowadzać dzieci do szkoły silnie przeziębionych - KATAR to także choroba

- pamiętać o innych dzieciach i oniebezpieczeństwie narażenia ich  na zachorowanie

W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela niepokojących objawów lub zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia, nauczyciel jest pierwszą osoba, która ocenia stan dziecka i ewentualne zagrożenie dla jego prawidłowego funkcjonowania – ALE NIE JEST ON LEKARZEM. W takich przypadkach wskazane jest odizolowanie dziecka od rówieśników, nie tylko ze względu na ich  bezpieczeństwo, lecz w celu zapewnienia mu komfortu i spokoju pod nadzorem osoby dorosłej monitorującej stan dziecka do czasu OBOWIĄZKOWEGO przybycia rodzica lub wezwanego pogotowia. Odizolowanie dziecka od rówieśników to konieczność,nie tylko ze względu na ich bezpieczeństwo, lecz także w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o stosowanie się do naszego apelu.