Szkoła Podstawowa nr 64

AKTUALNE BADANIA WODY BASENOWEJ

AKTUALNE BADANIA WODY BASENOWEJ

 

Aktualny poziom chloru wolnego mieści się w normatywach sanitarno-epidemiologicznych wody basenowej, zgodnie z zaleceniami.