Szkoła Podstawowa nr 64

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów.

Number of queries : 22