Szkoła Podstawowa nr 64

Finanse

Prosimy o wpłacanie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców SP64 do końca roku 2022r.

Wpłat należy dokonywać zbiorczo za całą klasę np. poprzez Skarbnika na aktualny numer konta bankowego.

 

Konto bankowe Rady Rodziców SP64

BANK PEKAO SA

39 1240 3493 1111 0011 0018 0401