Szkoła Podstawowa nr 64

Skład Rady Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 w skład Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:

 

Przewodniczący:  

                           Rafał Czaczyk (tel. 602828285)

 

Zastępca przewodniczącego:  

                           Magdalena Szczukowska

 

Księgowy:  

                           Przemysław Nowak (tel. 502553232)

 

Skarbnik:  

                           Joanna Aleksandrowicz

 

Sekretarz:  

                           Daniel Lakner

 

Członek Prezydium:

                           Magdalena Woźniak

 

 

Komisja Rewizyjna:   

                           Monika Urban

                           Patrycja Jankiewicz 

                           Karolina Wasielewska

                           Jacek Weynert

                           Piotr Jakubowski