Szkoła Podstawowa nr 64

Skład Rady Rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

 

Przewodniczący:  

                           Dominik Michalak (tel. 663 889 971,  radasp64@gmail.com)

 

Zastępcy przewodniczącego:  

                           Mariola Szymańska (tel. 604 603 143)

                          Piotr Jakubowski 

 

Księgowa:  

                          Natalia Kopeć-Schmelzer(tel. 691 447 666)

 

 

Skarbnik:  

                           Marlena Gdeczyk ( tel. 692 276 134)