Szkoła Podstawowa nr 64

Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna

 

Świetlica czynna jest w godzinach od 700 do 1700

 

 

 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu oraz odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych i odrabianiu zadań domowych.

 

 W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające twórczą ekspresję dzieci i ich zainteresowania.

 Są to między innymi:

  •  zajęcia ruchowe
  •  zajęcia czytelnicze
  •  zajęcia plastyczne
  •  zajęcia sportowe
  •   zabawy świetlicowe
  •   zajęcia muzyczne
  •   pląsy

 Świetlica czynna jest w godzinach od 700 do 1700

  Opiekę nad uczniami sprawują:Hanna Derda, Dorota Balcerzak, Halina Krawczyk.