Szkoła Podstawowa nr 64

23. edycja "Bydgoszcz pędzlem, kredką i ołówkiem"