Szkoła Podstawowa nr 64

Stołówka szkolna

_____________________________________________________

Informacja
ABONAMENT NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020r.

42,00

nr konta: 30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

Proszę o terminowe, zgodne z zapotrzebowaniem wpłaty

Obiady wydajemy od 7.01.2020r.

  
__________________________

 

UWAGA!!!

KONTO STOŁÓWKI

 30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

 

 _____________________________________________________________________

Osoby zainteresowane korzystaniem ze stołówki w szkole,
proszę o zapoznanie się z regulaminem.