Szkoła Podstawowa nr 64

Kazimierz Wielki a Bydgoszcz

Kazimierz Wielki a Bydgoszcz 
spotkanie z panem prof. dr. hab. Tomaszem Nowakowskim 
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pan profesor opowiadał o Bydgoszczy za czasów Kazimierz Wielkiego.
Podzielił się wiedzą na temat nadania praw miejskich naszemu miastu oraz sytuacji politycznej 
i gospodarczej w XIV-XVI  wieku. 
Profesor Tomasz Nowakowski zaprezentował swoją książkę „Kazimierz Wielki a Bydgoszcz”,
a w szczególności rozdział mówiący o lokacji i rozwoju Bydgoszczy na tle królewskiej polityki miejskiej.

Artykuły