Szkoła Podstawowa nr 64

Strona główna

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line.

   

1. Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?   (30.10.2020, godz. 20.00)

https://www.facebook.com/events/3496725217076057

  

2. Jak zmotywować dziecko do nauki?  (29.10.2020, godz. 19.00)

https://www.facebook.com/eie.engram/posts/10158811621569660

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 26.10.20. do 08.11.20.

zajęcia dla klas 1-3 oraz oddziałow zerowych odbywają się będą w szkole zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Świetlica szkolna czynna od godz.7.00 do 16.30. Obiady dla uczniów klas 0-3 wydawane będą w godzinach od 11.30 do 14.00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr  6/2020/2021

znajduje się w zakładce  ZARZĄDZENIA DYREKTORA

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

informuje o konkursach przedmiotowych


https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9796

 

 --------------------------------------------------------------

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.
W jej ramach pragniemy kształtować u uczniów postawy oparte na otwartosci i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Odbywają się zajęcia poświecone tej tematyce, ale ze względu na pandemię nie uda się dotrzeć do wszystkich klas.
Zapraszamy jednak uczniów do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
na wykonanie dotykowej strony tytułowej ZNANA KSIĄŻKA PEŁNA WARTOŚCI.
Prace konkursowe można przynosić do  biblioteki. Szczegółowe informacje na stronie biblioteki szkolnej.

 

------------------

 

14.10.2020R. - ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Święta Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wszystkim odznaczonym medalami państwowymi i resortowymi oraz wyróżnionym nagrodami serdecznie gratuluję.

Michał Przybylski

 

 

-----------------

 

Szanowni Rodzice

Centrum Tańca GABI serdecznie zaprasza dzieci do uczestnictwa w programie „Crea Dance Fit”,
który realizujemy na terenie szkoły jako zajęcia pozalekcyjne.
Zajęcia taneczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 64 będą odbywały się od 13 października
we wtorki o godzinie 15.40 w małej sali gimnastycznej.
Z uwagi na rygor sanitarny obowiązujący w szkole rodzice nie mają możliwości wchodzenia na teren szkoły.
Każde dziecko otrzyma od instruktora druk umowy, którą prosimy wypełnić i oddać na następnych zajęciach.
W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem oddziału, tel. 505 137 360.

Centrum Tańca GABI
Oddział Bydgoszcz

______________

 

 

ABONAMENT ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU WYNOSI 63 ZŁOTE

konto:  30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

 

Informacja dotycząca wpłat na obiady szkolne

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem szkolnej stołówki wpłaty na wyznaczone konto przyjmujemy przez pierwsze 3 dni robocze danego miesiąca. Wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  ---------------

Przedstawicieli Trójek Klasowych zapraszamy

 na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców

 30 września 2020r. (środa) godz. 17:30 do szkolnej auli

 

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: 

39 1240 3493 1111 0011 0018 0401

  ---------------------

PLAKAT MEN

 

 

 Bydgoszcz, 28.08.20 r.

 

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

 Drodzy Uczniowie

 Z radością powitamy naszych uczniów w szkole w dniu 1 września 2020 r. Przez ostatnie blisko pół roku nie było nas w szkole. Brakowało nam wszystkim bezpośredniego kontaktu, sprawiła to sytuacja epidemiczna w kraju.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej , Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, które obowiązują w naszej placówce w okresie pandemii COVID – 19.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Jestem przekonany, że będą one sprzyjały bezpieczeństwu nas wszystkich.

Procedury zostały umieszczone na stronie szkoły       sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl. w zakładce PROCEDURY.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy w formie nauki stacjonarnej co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  oraz opiekuńcze będą prowadzone na terenie szkoły zgodnie z procedurami i planem zajęć.  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa  jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny. Konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły i wychowawców klas.

Proszę o codzienne przeglądanie wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Apeluję o przestrzeganie procedur i harmonogramu zajęć. 

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                                                                                  Michał Przybylski

________________

 

 

                                                                           PŁYWALNIA SARDYNKA

Informacje i procedury postępowania

 

 

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021

 

 


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, nie był on dla nas wszystkich łatwy. Epidemia COVID – 19 zmieniła życie nas wszystkich, zmieniała także polską edukację.
W związku z ciągle istniejącym zagrożeniem i utrzymującą się liczbą zachorowań w kraju informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. nie przewidujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego dla większości klas.
 Rozdanie świadectw w szkole odbędzie się wyłącznie dla uczniów kończących etap edukacji: dla oddziałów „0”, klas trzecich i ósmych – z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.
Pozostali uczniowie zakończą ten rok szkolny bez uroczystego rozdania świadectw. Oceny uzyskane na koniec roku dostępne są dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym, natomiast tradycyjne świadectwa zostaną wręczone uczniom przez wychowawców po powrocie z wakacji we wrześniu. W szczególnych  przypadkach uczniowie pozostałych klas będą mogli odebrać świadectwa indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Pozdrawiam i życzę na czas wakacji dużo zdrowia i miłego wypoczynku.
 Do zobaczenia 1 września, mamy nadzieję, że w szkole.
                                           Michał Przybylski

________________________________________________________

Bezpłatne webinarium dla rodziców!!!!!

 DOMOWE ZASADY EKRANOWE
_____________________________________________________

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP64 W BYDGOSZCZY W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

 

BOISKO ORLIK  - 2012

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. zespół boisk sportowych Orlik 2012 będzie otwarty dla dzieci i młodzieży

 po wcześniejszej rezerwacji mailowej u Animatora:  sp64orlik2012@wp.pl

lub telefonicznej : 783 837 950.

Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje Regulamin.

REGULAMIN

Należy przynieść własny sprzęt sportowy do indywidualnego korzystania. 

 Czynna będzie jedna toaleta. Szatnia i natryski będą zamknięte.

 

------------------------------

Jak motywować ucznia/ dziecko do nauki


 

METODA WARNKEGO DOSTĘPNA W NASZEJ SZKOLE

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia - zakładka dokumenty szkoły

_________