Szkoła Podstawowa nr 64

Strona główna

Lista kandydatów,

którzy  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do klasy pierwszej sportowej

o profilu pływackim na rok szkolny 2020/21


 Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/20 składam serdeczne podziękowania:
Nauczycielom - za zaangażowanie, pracowitość i odpowiedzialną troskę o każdego ucznia, za uśmiech, serce i dobre słowo,
Rodzicom - za wspieranie swoich dzieci w edukacji i współpracę ze szkołą,
Uczniom - za wypełnianie obowiązków w drodze do wyznaczonych celów, za wspaniałe  osiągnięcia, za zaangażowanie w pomoc na rzecz innych,
Pracownikom szkoły – za niezawodność.
       Warto pamiętać słowa Horacego: ”Życie nie dało ludziom niczego bez ich wielkiego trudu”. Nasz wspólny trud przyniósł spodziewane owoce, z których jesteśmy dumni.
       Przed nami okres wypoczynku, rekreacji, spokoju, czyli wakacje. Na ten czas życzę wszystkim słońca, zdarzeń, które pozostawią piękne wspomnienia, ciekawych ludzi poznanych na wakacyjnych ścieżkach, odkrywania miejsc jeszcze niepoznanych  oraz powrotu do szkoły w pełni sił i zapału do pracy.
                                                                     Dyrektor szkoły
                                                                     Michał Przybylski 

 

________________________________________________________

Lista uczniów zakwalifikowanych do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.

______________________________________________________________

Informacja

Pływalnia "Sardynka" ze względów technicznych nieczynna do 15.07.2020r.

Za utrudnienia przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lista dzieci przyjętych do zerówki w II rekrutacji uzupełniającej

_______________________________________________________

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA PÓŁKOLONIE 2020 W SP 64

wpłaty po 85,00 zł za turnus należy dokonywać na konto nr.:

30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

( w tytule : półkolonie, imię i nazwisko dziecka, jaki turnus )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, nie był on dla nas wszystkich łatwy. Epidemia COVID – 19 zmieniła życie nas wszystkich, zmieniała także polską edukację.
W związku z ciągle istniejącym zagrożeniem i utrzymującą się liczbą zachorowań w kraju informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. nie przewidujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego dla większości klas.
 Rozdanie świadectw w szkole odbędzie się wyłącznie dla uczniów kończących etap edukacji: dla oddziałów „0”, klas trzecich i ósmych – z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.
Pozostali uczniowie zakończą ten rok szkolny bez uroczystego rozdania świadectw. Oceny uzyskane na koniec roku dostępne są dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym, natomiast tradycyjne świadectwa zostaną wręczone uczniom przez wychowawców po powrocie z wakacji we wrześniu. W szczególnych  przypadkach uczniowie pozostałych klas będą mogli odebrać świadectwa indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.
Harmonogram zakończenia roku szkolnego w oddziałach „0”
25.06.20 r.    przed pawilonem lub w razie niepogody w dużej sali gimnastycznej:
Grupa 1 – godz. 10.00
Grupa 2 – godz. 11.00


Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów klas trzecich
26.06.20 r.    duża sala gimnastyczna:
Klasa 3 a – godz. 8.30
Klasa 3 b – godz. 9.15
Klasa 3 c – godz. 10.00
Klasa 3 d – godz. 10.45
Uczniowie klas 3 do szkoły wchodzą wejściem przez pawilon oddziałów przedszkolnych, a opuszczają szkołę wyjściem przy gabinecie pielęgniarki. Każde dziecko ma założoną maseczkę i dezynfekuje ręce po wejściu do szkoły, w sali stają w odstępach 1,5 metrowych. Rodziców prosimy o pozostanie poza szkołą.


Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów klas ósmych
26.06.20 r.      aula szkolna:
Klasa 8 a – godz. 8.15   
Klasa 8 b – godz. 9.00
Klasa 8 c – godz. 9.45
Klasa 8 d – godz. 10.30
Uczniowie klas 8 wchodzą do szkoły głównym wejściem i zajmują miejsca w szkolnej auli w odstępach 1,5 metra, wychodzą wyjściem przy sali 106.  Przed wejściem dezynfekują ręce i zakładają maseczki. Do szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie, rodziców prosimy o pozostanie poza szkołą.
Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, i pracowników szkoły są dla nas najważniejsze. Liczę na zrozumienie ze względu na wyjątkowość sytuacji.

Pozdrawiam i życzę na czas wakacji dużo zdrowia i miłego wypoczynku.
 Do zobaczenia 1 września, mamy nadzieję, że w szkole.
                                           Michał Przybylski

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
 Drodzy uczniowie klas ósmych, prosimy o zapoznanie się z pokazem przygotowanym przez firmę VULCAN na stronie naborowej kandydata, dotyczącym rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych. Pokaz dotyczy elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w szczególności kandydat/rodzic dowie się:

 -   jak złożyć wniosek w systemie;

-   co zrobić, żeby we wrześniu dostać się do wymarzonej szkoły;

-   jak działa algorytm naborowy.

FILM

Link do rekrutacji na stronie miasta Bydgoszczy: 

bydgoszcz.edu.com.pl

"zgłoś kandydaturę" 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydgoskie Półkolonie 2020

Zapisy na półkolonie w dniu 15.06.20 oraz 19 - 22.06.20 r. w godz. 8.00 - 15.00 w portierni szkoły.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Dwie grupy liczące po 12 uczestników w 2, 3, 4 tygodniu wakacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie składania wniosków "DOBRY START 300+"

________________________________________________________________

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu nauczania na odległość do 26 czerwca br. przypominamy, że obowiązuje ograniczenia wejścia do budynków szkoły. Wszelkie sprawy administracyjne należy załatwiać droga elektroniczną: sp64@edu.bydgoszcz.pl, telefonicznie:52 372 24 83, 609 929 008,  tradycyjną pocztą lub pozostawiając dokumenty w wersji papierowej  w przedsionku szkoły w skrzynce korespondencyjnej ( w portierni). Pracownicy szkoły, także sekretariatu i księgowości nie załatwiają spraw osobiście na terenie placówki.

________________________________________________________

Bezpłatne webinarium dla rodziców!!!!!

 DOMOWE ZASADY EKRANOWE
_____________________________________________________

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP64 W BYDGOSZCZY W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

___________________________________________________________________________

 

BOISKO ORLIK  - 2012

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. zespół boisk sportowych Orlik 2012 będzie otwarty dla dzieci i młodzieży

 po wcześniejszej rezerwacji mailowej u Animatora:  sp64orlik2012@wp.pl

lub telefonicznej : 783 837 950.

Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje Regulamin.

REGULAMIN

Należy przynieść własny sprzęt sportowy do indywidualnego korzystania. 

 Czynna będzie jedna toaleta. Szatnia i natryski będą zamknięte.

__________________________________________________________________

Zgłoszenia uczniów do szkolnej świetlicy na rok szkolny 2020/2021

będą przyjmowane od 01.06.2020 r. do 19.06.2020 r.
Kartę zgłoszenia dziecka oraz Regulamin rekrutacji

można pobrać ze szkolnej strony internetowej www.sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl.

Wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami wrzucić w zaklejonej kopercie do urny wystawionej w przedsionku szkoły  
Jeżeli szkoła powróci do funkcjonowania w standardowym trybie, będzie możliwe zapisanie dziecka do świetlicy osobiście przez rodziców.

_____________________________________________________

 

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

z dnia 20 maja 2020r.

 

_______________________________________

 

Lista dzieci przyjętych do  oddziałów zerowych w roku szkolnym 2020/2021

z dnia 30 kwietnia 2020r.

 

------------------------------------------------------------------------------

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych

 

Kandydaci, których nie ma na liście przyjętych wezmą  udział w drugim etapie rekrutacji.

Kandydaci do klasy pływackiej spoza obwodu szkoły będą rekrutowani po zaliczeniu testu sprawnościowego, który odbędzie się po wznowieniu zajęć szkolnych.

W razie pytań prosimy o maile: sp64@edu.bydgoszcz.pl.

lub kontakt telefoniczny 609 929 008 , 693 619 001.

 Michał Przybylski


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie dyrektora i HARMONOGRAM ZAJĘĆ w spr. nauczania na odległość.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dla nauczycieli - INSTRUKCJA - jak umieścić materiały na stronie szkolnej

___________________________________________________________________________________________

Jak motywować ucznia/ dziecko do nauki

 

______________________________________________________________________

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego


w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 

 

 W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły można przesłać pocztą, e-mailem lub ewentualnie przynieść do szkoły.

 

_______________________________________________________________________________________________
     
Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok 2020-21

Uwaga rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. 650-lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi informuje,

że w dniach od 19.02.2020r. do 11.03.2020r. odbędzie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020-2021.

Także do klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim.  

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w sekretariacie szkoły

lub telefonicznie: 52 372 24 83, 609 929 008.

harmonogram
Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok 2020-2021
                                                                              

__________________________________________________

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku 2020-21


Uwaga Rodzice !
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. 650 –lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy informuje,

że w  dniach od 05.03.2020r. do 13.04.2020r.  odbędzie  się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych  „0” na rok szkolny 2020/2021.

harmonagram

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku 2020-21

______________________________________________________________________________________________

 

METODA WARNKEGO DOSTĘPNA W NASZEJ SZKOLE

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 3 i 4

PROGRAM „PAJĘCZYNA MARZEŃ”

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w bydgoskich obchodach 80 rocznicy agresjii ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka w dn. 17.09.19 r. na Starym Ryn

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia - zakładka dokumenty szkoły

______________________________________________________________________________

 

  

  W Warszawie odbył się finał XIX edycji Turnieju  " Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku". Nasze województwo reprezentowała drużyna piłkarzy z naszej szkoły: Borys Gatny, Ziemowit Jabłoński, Filip Janicki, Kajetan Konecki, Marcel Michalski, Tomasz Puszka-Milczyński, Tomasz Trepkowski, Igor Wardalski. Opiekunowie drużyny to Sylwia Konecka i Adam Czyż.

Uczniowie naszej szkoły zajęli w tym prestiżowym turnieju 8 miejsce w Polsce.

WIELKIE GRATULA