Szkoła Podstawowa nr 64

Strona główna

Od poniedziałku 18.01.21r. klasy 1-3 rozpoczynają zajęcia lekcyjne w szkole.

 

W godz. 7.00 - 16.30 funkcjonować będzie świetlica szkolna.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawane będą obiady.

Pływalnia Sardynka zostaje otwarta dla klas sportowych 4-8, dla uczniów z licencją.

Szczegóły podają wychowawcy klas oraz trenerzy pływania.

Prosimy o zapozanie sie z wytycznymi MEiN ( poniżej).

 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

------------------------------------------------------------------ 

 

 

INFORMACJA O OBIADACH W STYCZNIU W ZAKŁADCE "stołówka szkolna"

 

-----------------------------------------------------------------

 

Testowanie nauczycieli i pracowników klas I-III szkół podstawowych
SARS-CoV-2.

-------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


„ ŚWIĄTECZNA KARTKA" DOSTĘPNE TUTAJ

 

Nagrody rzeczowe  i dyplomy dla wyróżnionych  

w konkursie plastycznym "Świąteczna kartka" uczniów

będą do odbioru w portierni szkoły od jutra tj. 22.12.20 r. od godz. 9.00

Gratuluję i zapraszam po nagrody.

 
------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dodatek do wytycznych z komunikatu poniżej.

Do oddziałów zerowych nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeżeli ich domownicy przebywają na kwarantannie -
-wynika z zaktualizowanych wytycznych, opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Pozostałe zapisy nie uległy zmianie.

  Bydgoszcz, 05.11.2020 r.   

KOMUNIKAT                                                                                                  

Od poniedziałku 9 listopada 2020 roku w SP 64 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne
dla uczniów klas I-III.

 1. W klasach I-III nauka odbywać się będzie zdalnie. O planie i szczegółach edukacji zdalnej rodziców poinformują wychowawcy klas.
 2. Nauka i opieka w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian  i odbywa się stacjonarnie.
 3. Świetlica szkolna czynna jest zgodnie z wcześniejszym planem wyłącznie dla dzieci z klas 1-3 osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działaność leczniczą 
  oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
  Rodzice zobowiaząni są fakt korzystania dziecka z opieki  w świetlicy, w czasie nauczania zdalnego, zgłosić na 2 dni przed planowanym korzystaniem ze świetlicy.
  Telefony do kontaktu: 52 372 24 83 oraz 609 929 008 lub 728 470 313 czynne w godz. 8-14.
  Stołówka szkolna - nieczynna.
 4. Dla uczniów klas ósmych nauczyciele prowadzą indywidualne lub grupowe konsultacje on-line.
  Nauczyciele poinformują uczniów  o terminach tych konsultacji.

                                                          Dyrektor  Michał Przybylski

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. ( poz. 1960)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.
W jej ramach pragniemy kształtować u uczniów postawy oparte na otwartosci i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Odbywają się zajęcia poświecone tej tematyce, ale ze względu na pandemię nie uda się dotrzeć do wszystkich klas.
Zapraszamy jednak uczniów do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
na wykonanie dotykowej strony tytułowej ZNANA KSIĄŻKA PEŁNA WARTOŚCI.
Prace konkursowe można przynosić do  biblioteki. Szczegółowe informacje na stronie biblioteki szkolnej.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

ABONAMENT ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU WYNOSI 63 ZŁOTE

nr konta do wpłat za obiady:  30 1240 6452 1111 0010 7499 5937

 

Informacja dotycząca wpłat na obiady szkolne

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem szkolnej stołówki wpłaty na wyznaczone konto przyjmujemy przez pierwsze 3 dni robocze danego miesiąca. Wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: 

39 1240 3493 1111 0011 0018 0401

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAKAT MEN

 

 

 Bydgoszcz, 28.08.20 r.

 

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

 Drodzy Uczniowie

 Z radością powitamy naszych uczniów w szkole w dniu 1 września 2020 r. Przez ostatnie blisko pół roku nie było nas w szkole. Brakowało nam wszystkim bezpośredniego kontaktu, sprawiła to sytuacja epidemiczna w kraju.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej , Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, które obowiązują w naszej placówce w okresie pandemii COVID – 19.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Jestem przekonany, że będą one sprzyjały bezpieczeństwu nas wszystkich.

Procedury zostały umieszczone na stronie szkoły       sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl. w zakładce PROCEDURY.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy w formie nauki stacjonarnej co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  oraz opiekuńcze będą prowadzone na terenie szkoły zgodnie z procedurami i planem zajęć.  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa  jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny. Konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły i wychowawców klas.

Proszę o codzienne przeglądanie wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Apeluję o przestrzeganie procedur i harmonogramu zajęć. 

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                                                                                  Michał Przybylski

________________

 

 

                                                                                           PŁYWALNIA SARDYNKA

Informacje i procedury postępowania

 

 


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, nie był on dla nas wszystkich łatwy. Epidemia COVID – 19 zmieniła życie nas wszystkich, zmieniała także polską edukację.
W związku z ciągle istniejącym zagrożeniem i utrzymującą się liczbą zachorowań w kraju informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. nie przewidujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego dla większości klas.
 Rozdanie świadectw w szkole odbędzie się wyłącznie dla uczniów kończących etap edukacji: dla oddziałów „0”, klas trzecich i ósmych – z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.
Pozostali uczniowie zakończą ten rok szkolny bez uroczystego rozdania świadectw. Oceny uzyskane na koniec roku dostępne są dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym, natomiast tradycyjne świadectwa zostaną wręczone uczniom przez wychowawców po powrocie z wakacji we wrześniu. W szczególnych  przypadkach uczniowie pozostałych klas będą mogli odebrać świadectwa indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Pozdrawiam i życzę na czas wakacji dużo zdrowia i miłego wypoczynku.
 Do zobaczenia 1 września, mamy nadzieję, że w szkole.
                                           Michał Przybylski

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP64 W BYDGOSZCZY W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

 

BOISKO ORLIK  - 2012

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. zespół boisk sportowych Orlik 2012 będzie otwarty dla dzieci i młodzieży

 po wcześniejszej rezerwacji mailowej u Animatora:  sp64orlik2012@wp.pl

lub telefonicznej : 783 837 950.

Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje Regulamin.

REGULAMIN

Należy przynieść własny sprzęt sportowy do indywidualnego korzystania. 

 Czynna będzie jedna toaleta. Szatnia i natryski będą zamknięte.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia - zakładka dokumenty szkoły