Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Terminarz 2016/2017

Terminarz 2016/2017

        TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - ZS NR 27 w Bydgoszczy

I semestr

 

SP 64

Zadanie

G - 32

01.09.16

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.16

do 9.09.16

Przygotowanie szkolnej dokumentacji - dzienniki

do 9.09.16

do 12.09.16

Przygotowanie rocznego planu pracy szkoły - zadania, terminy, odpowiedz.

do 12.09.16

14.09.16

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - godz. 15.30. Temat: nadzór pedagogiczny - 2015/2016, zatwierdzenie planu pracy szkoły, przygotowanie zebrań z rodzicami.

14.09.16

 

20.09.15

19.09.15

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy IV - VI

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy "0" - III,

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - Gimnazjum 32

22.09.16

Zebranie "trójek klasowych" - wybory Rady Rodziców

22,23.09.16

Firma fotograficzna Rexell - zdjęcia (od 8.00 w świetlicy)

22,23.09.16

28. - 30.09.16

Przedłożenie wicedyrektorom rozkładów materiału, PSO, planów wych.

28. - 30.09.16

pocz. X 2016

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

-

13.10.16 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

-

14.10.2016  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Święto Edukacji Narodowej.

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

14.10.2016 

26.10.16 (IV - VI)

27.10.16 (0 - III)

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00)

03.11.16

31.10.16

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zaj. opiekuńcze w świetlicy)

31.10.16

10.11.16

Szkolne obchody Święta Niepodległości

08.11.16

XI 16

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (godz.15.30)

XI 16

2.12.16

Kiermasz mikołajkowo - świąteczny

-

07.12.16

Rada pedagogiczna przedklasyfikacyjna (godz.15.30)

08.12.16

do 09.12.16

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych                      z zachowania.

-

-

Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania (z datą wpisu). Poinformowanie uczniów i rodziców poprzez obowiązkowy wpis do zeszytu   do korespondencji. (każdy nauczyciel)

08.12.16

-

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

12.12.16

06.12.16 (IV-VI),

05.12.16  (0-III)

Zebrania rodziców i „drzwi otwarte” (godz. 17.00). Przekazanie kart postępów ucznia, zeszytów do korespondencji z rodzicami.

15.12.16

23-31.12.16

Zimowa przerwa świąteczna ( zajęcia w świetlicy: 23, 27, 28, 29, 30, 31XII116)

23-31.12.16

Koncert WOŚP

12.01.17

Wystawienie przewidywanych (innych niż niedostateczne) ocen  z przedmiotów             i zachowania. Wpisanie ich do dzienników lekcyjnych  i uczniowskich zeszytów.

-

do 16.01.17

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

-

20.01.17

Wystawienie ocen. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

20.01.17

20.01.17

Oddanie wicedyrektorom arkuszy klasyfikacyjnych i arkuszy analizy pracy własnej.

23.01.17

25.01.17

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (godz.15.30)

26.01.17

26.01.17

Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów w I semestrze.

24.01.17

27.01.2017

Zakończenie I semestru

27.01.2017

---------------

Bal gimnazjalny.

27.01.17

30.01 - 12.02.17

Ferie zimowe

30.01 - 12.02.17

                       

 

 

 

 

 

 

 

        TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZS NR 27 W BYDGOSZCZY

II semestr (projekt)

SP 64

Zadanie

G-32

13.02.17

Rozpoczęcie II semestru

13.02.17

15.02.17

Rada pedagogiczna analityczna.

16.02.17

20.02.16

(10.00 – 12.00)

„Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas I

-

luty 2016

„Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

-

 

MKM "Liczydełko"- podsumowanie.

-

 

MKM "Kangur"

14.03.17

13.03.17

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (0 - III) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (IV - VI) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (Gimn. 32) - 17.00

16.03.17

Rekolekcje wielkopostne

dni rekolekc.

Rada szkoleniowa

dni rekolekc.

13.04-18.04.17

Wiosenna przerwa świąteczna( zajęcia w świetlicy: 13,14,18.04. 17)

13.04-18.04.17

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna.

19.04.17

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: cz. matem. – przyrodnicza

20.04.17

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: język obcy.

21.04.17

02.05.17

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zaj. opiekuńcze w świetlicy)

02.05.17

17.05.17 (0-III)

18.05.17 (IV-VI)

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte”. Przekazanie rodzicom Kart postępów ucznia.

18.05.17

-

Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania (z datą wpisu). Poinformowanie uczniów i rodziców poprzez obowiązkowy wpis do zeszytu   do korespondencji. (każdy nauczyciel).

11.05.17

-

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

15.05.17

do 12.05.17

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostat. z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych  z zachowania.

-

16.05.17

Rada pedagogiczna „przedklasyfikacyjna”.

11.05.17

do 29.05.17

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania                        w dziennikach lekcyjnych i uczniowskich zeszytach.

-

do 31.05.17

Złożenie odwołań od procedury wystawienia oceny; ubieganie się o wyższą ocenę.

-

07.06.16

Wystawienie rocznych ocen z przedmiotów i zachowania. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

09.06.17

-

Wymiana młodzieży - wyjazd uczniów ZS-27 do Niemiec.

09.06.17

Przekazanie wicedyrektorom arkuszy klasyfikacyjnych.

13.06.17

czerwiec 2017

Spotkania wychowawców przyszłorocznych klas I i oddz. „0” z rodzicami

-

12.06.17

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

13.06.17

16.06.17

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zaj. opiekuńcze w świetlicy)

16.06.17

20.06.17

Przekazanie wicedyrektorom arkuszy samooceny.

20.06.17

do 19.06.17

Przekazanie do podpisu świadectw i dyplomów.

do 19.06.17

19. – 22.06.17

Bydgoska Olimpiada Młodzieży

Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów.

-

Uroczyste zakończenie nauki w kl III

22.06.17

23.06.17

Zakończenie  zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.06.17

28-29.08.17

Egzaminy poprawkowe

28-29.08.17

30.08.17

Analityczna rada pedagogiczna

30.08.17

31.08.17

Organizacyjna rada pedagogiczna

31.08.17

czerwiec 2017

Nabór do klas I i do świetlicy

 

 

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny
Marzec
pnwtsrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Zaloguj się