Szkoła Podstawowa nr 64

Rok Jana Pawła II

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II.

2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, a 18 maja 100. rocznicę urodzin papieża.