Szkoła Podstawowa nr 64

Biologia

Temat 12: Przegląd roslin okrytonasiennych. Utrwalenie wiadomości o królestwie roślin. (24. 06)   Na pożegnanie nauki w klasie 5 wykonaj zad.w ćwiczeniach - str. 98 - 103  Życzę Wam Pięknych Wakacji!

Temat 11: Rośliny okrytonasienne. Formy roślin okrytonasiennych. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych. (2 godziny lekcyjne: 10 i 17 czerwiec)

Po oddaniu podręcznikiów do biblioteki korzystaj z e - booka: https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Puls-Zycia_[kl_5][pr_2018]/#p=34

Temat 10: Budowa i czynności życiowe roślin nagonasiennych. (3 czerwiec) 

Temat 9: Poznajemy rośliny nagonasienne. 27 maj

Temat 8: Budowa i czynności życiowe paprotników. (20 maj)

Temat 7: Różnorodność paprotników. Gatunki i ochrona w Polsce.(13 maj).

 Temat 6: Budowa, środowisko życia i czynności życiowe mchów.(6.05)

  Temat 5: Systematyka królestwa roślin. Proste rośliny zarodnikowe  – mchy w naturalnym środowisku ( zajęcia terenowe 29.04).

  Sprawdzian z całego działu IV (22.04)

Temat 4. Przygotowanie do sprawdzianu z działu "Tkanki i organy roślinne"(15 kwiecień)

Temat 3. Roślinne symbole Świąt Wielkanocnych (8 kwiecień)

Temat 2. Utrwalenie wiadomości o poznanych tkankach i organach roślinnych (1 kwiecień)

 Temat1.  Budowa i funkcje liści. Przekształcenia liści (25 marzec)

___________________________________ 

Temat: Rośliny okrytonasienne. Formy roślin okrytonasiennych. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych. (10,17 czerwiec)

Zakres materiału:

 1.       Poznanie cech roślin okrytonasiennych i budowy ich organów.
 2.       Zapoznanie z formami roślin okrytonasiennych: drzewa, krzewy, rośliny zielne.
 3.       Podział roślin okrytonasiennych na jednoliścienne i dwuliścienne – porównanie (cechy wspólne i różnice).
 4.       Sposoby rozmnażania i rozsiewania się roślin okrytonasiennych.

 

Temat: Budowa i czynności życiowe roślin nagonasiennych. (3 czerwiec)

Zakres materiału: 

 1.       Poznanie budowy roślin nagonasiennych. Organy roślinne i ich rola.
 2.       Zapoznanie z podstawowymi czynnościami życiowymi sosny zwyczajnej.

 Temat: Poznajemy rośliny nagonasienne. 27 maj 

Zakres materiału:

 1.      Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin nagonasiennych Polski.
 2.      Znaczenie roślin nagonasiennych. 

Temat: Budowa i czynności życiowe paprotników. (20 maj) 

Zakres materiału:

 1.      Poznanie budowy morfologicznej wybranych przedstawicieli 3 grup paprotników: paproci, skrzypów i widłaków.
 2.      Rozpoznawanie podstawowych organów roślin zarodnikowych.
 3.      Poznanie czynności życiowych paprotników.
 4.      Cykl życiowy – przemiana pokoleń na podstawie rozmnażania się paproci – narecznicy samczej (dla uczniów zainteresowanych).

Temat: Różnorodność paprotników. Gatunki i ochrona w Polsce.(13 maj).

     1.  Nauka rozpoznania 3 grup paprotników: paproci, skrzypów i widłaków na podstawie obserwacji.

     2.     Poznanie sposobów ochrony paprotników w Polsce.

               Paprocie kopalne. Jak powstał węgiel kamienny? – dla uczniów zainteresowanych

 Temat: Budowa, środowisko życia i czynności życiowe mchów.(6.05)

 1.      Poznanie budowy i środowiska życia mchów.
 2.      Omówienie podstawowych czynności życiowych mchów. Przemiana pokoleń.
 3.      Znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka.
 4.      Przodkowie mszaków – pierwsze rośliny lądowe –  treści rozwijające zainteresowania.

Temat: Systematyka królestwa roślin. Proste rośliny zarodnikowe  – mchy w naturalnym środowisku ( zajęcia terenowe 29.04).

 1.     Poznanie prostego podziału systematycznego w obrębie królestwa roślin.
 2.     Rozpoznawanie pospolitych roślin zarodnikowych – mchów w ich naturalnym środowisku.
 3.     Doskonalenie umiejętności prowadzenia i dokumentowania obserwacji  -   Karta obserwacji.            

Temat: Sprawdzian z działu IV "Tkanki i organy roślinne" (22.04)

Temat: Przygotowanie do sprawdzianu z działu „Tkanki i organy roślinne”(15.04)

  Zakres materiału:

  1.  Utrwalenie wiadomości o budowie i funkcjach tkanek roślinnych.

   2. Utrwalenie treści związanych z budową i funkcjami organów roślinnych:

 • korzenia,
 • łodygi,
 • liści                               
 • Rozwiązywanie przykładowych zadań.

 Temat: Roślinne symbole Świąt Wielkanocnych.  Rozwijanie kreatywności (8.04)

   Zakres materiału:                                         

1.Poznanie roślin, które są symbolami Wielkanocy.

 2. Zabawy kreatywne: kolorowanie obrazków, przygotowywanie roślinnych, zdrowych dekoracji.

  Temat: Utrwalenie wiadomości o tkankach i organach roślinnych (1 kwiecień) 

 Zakres materiału:

1.  Przypomnienie wiadomości o budowie i funkcjach tkanek roślinnych.

2.  Utrwalenie treści związanych z budową i funkcjami organów roślinnych: 

 • korzenia,
 • łodygi,
 • liści

  3.  Domowe  laboratorium  -  analiza wykonanych doświadczeń, doskonalenie umiejętności wnioskowania i zapisywania wyników.

 Temat:  Budowa i funkcje liścia ( 25 marzec)

 Zakres materiału: 

1. Budowa i funkcje liścia.

2. Odżywianie (fotosynteza) i oddychanie jako główne funkcje liści. 

3. Przekształcenia liści jako wyraz przystosowania do życia w określonych warunkach środowiska.