Szkoła Podstawowa nr 64

Wpłaty składek na Radę Rodziców

 

 

Prosimy o wpłacanie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców SP64 

wyłącznie na podane poniżej konto bankowe

 

Konto bankowe Rady Rodziców SP64

 

  BANK PEKAO SA 

 

39 1240 3493 1111 0011 0018 0401

 

   Dziękujemy za terminowe wpłaty 

 

 

Number of queries : 20