Szkoła Podstawowa nr 64

Podsumowanie pierwszego półrocza nauki.

Podsumowanie pierwszego półrocza nauki, apel dla uczniów klas 4 i5

1. najlepsi uczniowie

2. nagrody i wyróżnienia w konkursach: czytelniczym , artystycznych i zawodach sportowych

3. życzenia bezpiecznych ferii zimowych.