Szkoła Podstawowa nr 64

Światowy Dzień Praw Dziecka

Każdemu dziecku niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - PRAWA DZIECKA

Dzieci posiadaj szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Dziecko potrzebuje specjalnych zabezpieczeń w prawie i je posiada. 

Zapraszam do przejżenia załączonych plików

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

mgr Karolina Nowak