Szkoła Podstawowa nr 64

Koncert dla Jasia.

Koncert charytatywny "Dla Jasia"

chłopca chorego na białaczkę.