Szkoła Podstawowa nr 64

Język polski

Język polski : 16.11. - 21.11.2020r.
Język polski : 23.11. - 27.11. 2020r.
Język polski : 30.11. - 04.12. 2020r.
Język polski: 07.12. - 12.12. 2020r.

Lecje od 16 do 21.11.2020r. 
T: Historia Małego Księcia. - odtwarzanie historii bohatera w oparciu i lekturę i kartę pracy (załącznik).
Zadanie domowe: Przygotuj fragmenty opisujące pojawienie sie Róży i jej zachowanie.
T: Pojawienie się Róży na planecie B-612.
Plan wydarzeń odzwierciedlający historię Róży i Małego Księcia.
Wygląd i zachowanie kwiatka.
Zadanie domowe : Czy zachowanie Róży było właściwe? ( krótka wypowiedź argumentacyjna)
T: Wędrówka Małego Księcia po planetach i odkrywanie prawdy o dorosłtch. - karta pracy 2 lekcje
T: Pobyt bohatera  lektury na Ziemi.
- ogród z tysiącem róż
- spotkanie z Lisem
Zadanie domowe: Wypisz z lektury istotne prawdy życiowe i aforyzmy.
Lekcje od 23.11. do 27.11.2020r. 
T: Historia Róży i Małego Księcia. Załącznik
T: ,,Mały Książę" - lektura pełna złotych myśli. (2 lekcje) Załącznik
T: Podsumowanie wiadomości z lektury. Załącznik
- problematyka
- motywy
Lekcje od 30.11. - 04.12.2020r.
T: Sprawdzian ze znajomości lektury Mały Książę.
Załącznik 
T: Ćwiczymy umiejętność  redagowania rozprawki - praca w ćwiczeniach. ( 2 lekcje)
ćwiczenia str. 51-53
 ćwiczenia str. 72 - 75
T: Wspólne redagowanie rozprawki. Załącznik.

Lekcje od 07.12. - 12.12. 2020r.
T: Epika - cechy utworów epickich.
ćwiczenia str. 30- 34
T: Praca klasowa z literatury - rozprawka w nawiązaniu do lektur obowiązkowych i przykładów z życia . Załącznik
2 godziny lekcyjne
T: Wędrówka do domu - poznajemy przygody Odyseusza. 
czytanie fragmentu mitologii i sporządzenie planu zdarzeń .
18.01. - 22.01.2021r.
T: 
Śledzimy powrót Odysa do domu.
Załacznik :Odys
T: Motyw wędrówki w literaturze.
Lektury z motywem wędrówki , rózne znaczenia słowa wedrówka; praca ze słownikami synonimów.
T: Historia pana Piotra - czytamy ,,Żonę modną " Ignacego Krasickiego.
Załacznik: Żona modna
01.03. - 05.03. 2021 r.
T: Podstawowe pojęcia ze słowotwórstwa.
T: Analiza słowotwórcza wyrazów - wyrazy podstawowe i pochodne, typy formantów.
T: Ćwiczenia w analizie słowotwórczej wyrazów pochodnych.
T: Metryki lektur - Treny Jana Kochanowskiego.
08.03. - 12.03.2021r.
T: Rodzina wyrazów .
T. Ćwiczenia w tworzeniu wykresów rodzin wyrazów, wskazywanie rdzenia.
T: Wyrazy złożone : zrosty, złożenia i zestawienia.
ZAŁĄCZNIKI: Słowotwórstwo i Analiza słowotwórcza