Szkoła Podstawowa nr 64

Matematyka

2021-04-15  Praca kontrolna - Równania

L.p Uczeń Pszczółka Żabka Ocena
1 KA Niewinny  WyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowany  6
2 KB Niewinny Wyluzowany 6, 6
3 BC Niewinny WyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowany  6, 6
4 MC    WyluzowanyWyluzowany  
5 ND      
6 MH   WyluzowanyWyluzowanyWyluzowany  
7 JH      
8 JJ Niewinny     
9 KK      
10 KMK      
11 TK      
12 NK      
13 JL Niewinny WyluzowanyWyluzowanyWyluzowany 6
14 KL Niewinny WyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowany 6
15      
16 JM   WyluzowanyWyluzowany  6
17 KN      
18 SR      
19 WR Niewinny     
20 KR   WyluzowanyWyluzowany 6, 6
21 WW      

2021-04-08

Temat: Solanki i syropy oraz ich stężenia w równaniach.

Dziś jeszcze raz o tym jak ułożyć równanie do zadania o roztworze soli lub cukru.


2021-04-07

Temat:Powtórzenie wiadomości - Równania.

Karta pracy.

2021-03-31

Temat: Powtórzenie wiadomości - Równania.

Od dziś powtarzamy materiał z działu RÓWNANIA. Kartę pracy znajdziecie w załączniku poniżej.


2021-03-30

Temat: Przekształcenia wzorów.

Dzisiaj ćwiczyliśmy przekształcenia wzorów.  Zrobiliśmy zadanie 1 i 2, str. 210.

Zadanie domowe:

Podręcznik:

Zad. 1 a, b, c, str. 210

Zad. 2 a, b, c, d, e, str. 210

Ćwiczenia, str. 50.

Dodatkowe zadanie dla chętnych - zdjęcie na messengerze.


2021-03-29

Temat: Procenty w zadaniach tekstowyh.

Dzisiaj jeszcze zadania tekstowe z procentami. Na lekcji omówiliśmy sobie zadania z podręcznika, str. 206, zad 1 i 3 oraz str. 207, zad. 10.

Zadanie domowe:

Podręcznik, str. 206, zad. 4, 5 i 8 oraz str. 207, zad. 9.


2021-03-25

Temat: Procenty w zadaniach tekstowyh.

Dzisiaj liczyliśmy stężenia soli i ukru w syprach i solankach, za pomocą woru:

s = % * r

gdzie:

s - to sól lub cukier w syropie lub solance,

r - roztwór (pamiętajmy, że rozwtór do mieszanka, np.: cukru i wody albo soli i wody)

% - stężenie naszego roztworu

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 48

Dla chętnych - dwa zadania na messengerze (na ŻĄBKĘ).


2021-03-24

Temat: Zadanie tekstowe.

Dzisiaj ostatnia lekcja z zadań tekstowych. Omówiliśmy sobie zadania z podrcznika, str. 200, zad. 15 i 18.

Zadanie domowe:

Podręcznik, str. 201, zad. 25 i 26 i SPRAWDŹ CZY UMIESZ, str. 203


2021-03-23

Temat: Zadania tekstowe.

Dzisiaj zadania z podręcznika: 14, str. 199, zad. 35, str. 203.

Zadanie domowe:

Podręcznik, zad. 16 i 17, str. 200 i zad. 23, str. 201.

Dla chętnych - zadanie o sąsiadkach (na dole w załączniku z dzisiejszą datą).


2021-03-22

Temat: Zadania tekstowe.

Podręcznik, str. 198 i 202 - zadania 7 i 9 oraz 29 i 30.

Zadanie domowe:

Podręcznik, zad. 11, 12 - str. 199, zad. 33, str. 202.


2021-03-18

Temat: Zadania tekstowe.

Dzisiaj dalej zadania tekstowe i układanie do nich równań.

Podręcznik, str. 198, zad. 6 i 7 oraz str. 202, zad. 27.

Zadanie domowe:

Zadania z załącznika - 2 zadania dla wszystkich i 1 zadanie dla chętnych.


2021-03-11

Temat: Zadania tekstowe.

Dzisiaj zaczęłiśmy rozwiązywać zadania tekstowe. POdręcznik, str. 197 i 198, zad. 1 i 2 oraz 5.

Zadanie dodatkowe:

Podręcznik, zad. 3 i 4, str. 198.


2021-03-10

Temat: Rozwiązywanie równań.

Dzisiaj jeszcze zadania z podręcznika, str. 196, zad.14 b), zad. 15 g) i h) i zad. 16 e) i f).

Zadanie domowe:

Podręcznik, STR. 196:

zad. 14 a)

zad. 15 a - f

zad. 16 a - d

SPRAWDŹ CZY UMIESZ, STR. 196


2021-03-09

 Temat: Rozwiązywanie równań.

Dzisiaj jeszcze zadania z podręcznika: str. 195, zad 11, zad. 12 (g i h) i zad. 13 (e i f).

Zadanie domowe:

Podręcznik:

zad. 12, str. 195 (a - f)

Zad. 13, str. 195 (a -c)


2021-03-08

Temat: Rozwiązywanie równań.

Dzisiaj dalej zadania z podręcznika. Zrobiliśmy zad. 7, str. 194, zad. 8 c) i d), str. 194 i zad. 10 h) i j).

Zadanie domowe:

Podręcznik:
zad. 8 a) i b), str. 194
zad. 9, str. 195
zad. 10 a), b), c), d), e), f), g), str. 195


 

2021-03-04

Temat: Rozwiązwanie równań.

Dzisiaj zadania z podręcznika, str. 193 i 194, zadania 2, 3, 5 i 6.

Zadanie domowe:

Podręcznik: zad. 3 a - d, zad. 5 a i b, zad. 6 a i c, str. 194.


 2021-03-03

Temat: Rozwiązywanie równań.

Dzisiaj omówiliśmy sobie parę sytuacji jakie możemy spotkać obliczając równania. (podręcznik, str. 192)

Rozwiązaliśmy również zadanie 1 z podręcznika, str. 193.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 47, zad. 1


2021-03-03

Temat: Liczby spełniające równania. Zadania.

Dzisiaj zadania z podręcznika, str.190, zad. 3 - 7.

Zadanie domowe:

Podręcznik, str. 191, zad. 9 - 11.


2021-03-01

Temat: Liczby spełniające równania.

Równanie tożsamościowe - to równanie, które spełniają wszystkie liczby, np.: 2x + x = 3x.

Równanie sprzeczne - to równanie, którego nie spełnia żadna liczba, np.: x + 1 = X.

Podręcznik, zad. 3, str. 190.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 46 (dokończyć)


2021-02-25

Temat: Liczby spełniające równania.

Liczbę, która spełnia równanie nazywamy rozwiązaniem równania lub pierwiastkiem równania.

Dzisiaj zrobiliśmy zad. 1 i 2 z podręcznika, str. 190.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 46, zad. 1 i 2.


2021-02-24

Temat: Do czego służą równania? Zadania.

Dzisiaj spróbujemy ułożyć pierwsze równania. Zadania z Podręcznika, str. 187.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 45.


2021-02-23

Temat: Omówienie pracy klasowej z Wyrażeń algebraicznych.


2021-02-22

Temat: Praca klasowa - Wyrażenia algebraiczne.


2021-02-18

Temat: Do czego służą równania?

Podręcznik, str. 187, zad. 1.


2021-02-17

Temat: Powtórzenie wiadomości z wyrazeń algebraicznych - karta pracy.

Dzisiaj udało nam się zrobić zadania z karty pracy 22 - 26. Jutro PRACA KLASOWA! 

Proszę o powtórzenie zadań z karty pracy.

Dziś też za Waszą ciężką pracę na lekcji nagrody Pocałunek - oceny za aktywność. GRATULACJE!


 2021-02-16

Temat: Powtórzenie wiadomości z wyrazeń algebraicznych - karta pracy.

Dzisiaj udało nam się zrobić zadania z karty pracy 9 - 21. Jutro kontynuujemy nasze przygotowanie do pracy klasowej.


 2021-02-15

Temat: Powtórzenie wiadomości z wyrazeń algebraicznych - karta pracy.

Dzisiaj udało nam się zrobić zadania z karty pracy 1 - 8. Jutro kontynuujemy nasze przygotowanie do pracy klasowej.


2021-02-11

Temat: Mnożenie sum algebraicznych - zadania.

Dzisiaj jeszcze ćwiczenia z mnożenia sum. Zadania z podręcznika, str. 175, zad. 3 i 4.

Zadanie domowe:

ćwiczenia, str. 44.


2021-02-10

Temat: Kartkówka - Wyrażenia algebraiczne.


2021-02-09

Temat: Mnożenie sum algebraicznych.

Dzisiaj zajęliśmy się ostatnim tematem z działy Wyrażenia algebraiczne, a mianowicie nauczycliśmy się mnożyć przez siebie sumy algebraiczne. Poniżej, w pliku, znajdziecie screena z podpowiedzią jak należy wykonywać mnożenie.

Będziemy jeszcze razem na lekcji ćwiczyli ten temat ale póki o bardzo proszę żebyście dokończyli zadanie 2 ze str. 175.


2021-02-08

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Zadania.

Dziś jeszcze zadania. Podręcznik, str. 173, zad. 6 i 8.

Zadanie domowe:

Podręcznik, SPRAWDŹ CZY UMIESZ, str. 174.


2021-02-04

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.

Dzisiaj jeszcze zadania, które liczyliśmy wspólnymi siłami.

Podręcznik, str. 172, zad. 2 i 3.

Zadanie domowe:

ćwiczenia, str. 43, zad. 2 i 3.


2021-02-03

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.

Dzisiaj o mnożeniu jednomianów przez sumy algebraiczne. Powyżej mała ściąga ;)

Spróbiwaliśmy dzisiaj razem policzyć zad. 1, ze str. 172.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia: zad. 1, str. 43.


2021-02-02

Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych - zadania.

Dziś praca z podręcznikiem, str. 169, zad. 2, str. 170, zad. 4.

Zadanie domowe:

Podręcznik, str. 169, zad. 3 - kwadraty magiczne.

Ćwiczenia, str. 42.


2021-02-01

Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

WAŻNA ZASADA! - Jeśli przed nawiasem stoi minus to opuszczając nawias, każdy z wyrazów zmieni swój znak na przeciwny!

Podręcznik, zad. 1, str. 169.

Zadanie domowe:

Dokończ zad. 1 str. 169 (przykłady j, k, l)


2021-01-29

Temat: Sumy algebraiczne - zadania.

Podręcznik, zadania 2, 5, 6 i 8, str. 166-167.


2021-01-28

Temat: Sumy algebraiczne - zadania.

Dzisiaj już zadania. Ćwiczymy razem. Zadania w podręczniku, str. 166, zadania 2, 5 i zaczęliśmy 6.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 39.


2021-01-27

Temat: Sumy algebraiczne.

Wyrażenie algebraiczne, które powstaje poprzez dodwanie jednomianów nazywamy sumą algebraiczną. Jednomiany, które dodajemy, nazywamy wrazami sumy. (nazywane są też wielomianami)

Jednomiany podobne to jednomiany, któr różnią się między sobą tylko współczynnikiem liczbowym (literki i potęgi liter są takie same!).

Redukowanie wyraó podobnych to sprowadzenie sumy albebraicznej o prostszej postaci.

Podręcznik, str. 166, zad. 1.


2021-01-26

Temat: Porządkowanie jednomianów - zadania.

Dzisiaj o jednomianach i ich porządkowaniu w zadaniach. Na lekcji omówiliśmy wczorajsze zadanie domowe i dodatkowo zrobiliśmy zadania 2, 3 i 4 z podręcznika, str. 163-164.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 40, zadania 1 i 2.


2021-01-25

Temat: Jednomiany.

Wyrażenia algebraiczne, które są pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb i liter nazywamy jednomianami, np może to być liczba 4, 7, 49 itd. może to być literka x, y, a, b itd... albo ich iloczyn: 2x, 7y, 9a, a może to też być iloczyn liter np. ab, xy i liczb 7xy, 6bc, -8az itd.

 

Jednomiany zbudowane są z współczynnika liczbowego i wspólczynnika literowego, np 6bc, gdzie 6 jest współczynnikiem liczbowym, a bc - współczynnikiem literowym.

 

Jednomiany podobne - to takie jednomiany, które różnią się między sobą tylko współczynnikiem liczbowym, współczynnik literowy i potęga, są takie same, np.:

2xy  + 7xy2 - 1xy + 10x2y = 1xy + 7xy2 + 10x2y

dla tego wyrażenia podobne jednomiany to 2xy i 1 xy.

 

Po wykonaniu działań na jednomianach podobnych otrzymujemy prostszą postać wyrażenia algebraicznego. Takie upraszczanie nazywamy REDUKACJĄ WYRAZÓW PODOBNYCH, uporządkowaniem, (potocznie posprzątaniem).

Zad.1, str. 163 - przykłady a), b) i c).

Zadanie domowe

Dokończ zad. 1, str. 163, przykłady d - i.


2021-01-21 i 2021-01-22

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. Zadania.

Dziś ćwiczymy wartości wyrażeń w zadaniach. Zrobiliśmy zadania z podręcznika, ze strony 181, zad. 10, 11 i 12.

Dodatkowo zadania dotyczące obliczania wartości znajdziecie w pliku poniżej. Część z tych zadań też już mamy zrobione.


2021-01-20

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. Jednomiany.

 Na lekcji omówliśmy zadania z podręcznika: zad. 6 i 7, str. 161.

Dziś już sobie również powiedzieliśmy co to są jednomiany:

Wyrażenia algebraiczne, które są pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb i liter nazywamy jednomianami.

I jutro tą informacją zaczynamy kolejnąlekcję z wyrażeń algebraicznych.


2021-01-19

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. Zadania.

Dzisiaj przeliczyliśmy zadania z podręcznika, str. 160, zad. 1, 2, 4 i 5.


2021-01-18

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Dzisiaj kolejny temat z wyrażeń algebraicznych czyli obliczanie wartości liczbowej wyrażenia.

Mówimy, że aby obliczać wartość liczbową wyrażenia algebraicznego to w miejsce litery występującej w wyrażeniu należy podstawiać różne liczby.

Przykład znajdziecie w Waszym podręczniku na str. 159, zaraz pod tematem.

Na lekcji omówiliśmy również zadanie 3 ze strony 160 (do zeszytu).

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 39, zad. 1


2020-12-22

Spotkanie przedświąteczne.


 2020-12-21

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?


2020-12-18

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

Dzisiaj  omówliśmy sobie ćwiczenia i zadania z podręcznika: Cw. A i B ze str. 155. I zadania 1/156, 4/156 i 7 i 8/157.


2020-12-17

Temat: Do czego służą wyrażęnia algebraiczne?

Dzisiaj zaczęliśmy nowy dział. Wyrażenia algebraiczne. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie do czego służą wyrażęnia algebraiczne ale też gdzie ich używaliśmy i używamy, choć może niekoniecznie zawsze nazywamy je po "imieniu".

Omówiliśmy budowę domku z zapałek ;) i znaleźliśmy ogólną formułę zapisywania liczby w zależności od liczby dokmów jakie chcielibyśmy wybudować.


2020-12-16

Temat: Omówienie pracy klasowej z Figur geometrycznych.


2020-12-15

Temat: Praca klasowa - Figury geometryczne.


2020-12-14

Temat: Powtórzenie wiadomości z Figur geometrycznych - Karta pracy.

Dziś omówliśmy zadania z karty pracy od 8 do 16.


2020-12-11

Temat: Powtórzenie wiadomości z Figur geometrycznych - Karta pracy.

Dziś już pracowaliśmy z kartą pracy żeby powtórzyć materiał do pracy klasowej. Zrobiliśmy zadania 1 - 7.


2020-12-10

Temat: Układ współrzędnych.

Poniżej, w pliku znajdziecie piękny układ współrzednych, który pokazuje jak oznaczać ćwiartki, które z osi nazywamy X i Y a także osią odciętyh i rzędnych Śmiech oraz jak odczytywać współrzędne punktu w układzie. Mam nadzieję, że te informacje zostaną już w głowie i skorzystacie z nich na pracy klasowej.

Dziś na lekcji omówiliśmy ćwiczenia z podręcznika, ze str. 141, ćw. A i B i ze str. 143, ćw. C i D.


2020-12-09

Temat: Pola wielokątów.

Poniżej w pliku - mała ściąga Wystawiony język do obliczania pól.

Dzisiaj na lekcji obliczaliśmy pola wielokątów w zadaniach: zad. 1 i 7, str. 136.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 34 i 35.


2020-12-08

Temat: Praca klasowa - Procenty.


2020-12-07

Temat: Powtórzenie wiadmości - Procenty.

Podręcznik, str. 94 i 95, zad. 1, 3, 8.


2020-12-04

Temat: Pola wielokątów i jednostki pola. Zadania.

Dzisiaj zadania z podręcznika: str. 150 - 151, zad. 30, 34, 35, 40 i 41.


 2020-12-03

Temat: Pole prostokąta i jednostki pola. Zadania.

Dzisiaj zadania z podręcznika: str. 131, zad. 9, 8 i 10.


2020-12-02

Temat: Pole prostokąta i jednostki pola.

Dzisiaj na lekcji przypomnieliśmy sobie jak obliczać pola prostokąta i kwadratu. W pliku poniżej znajdziecie jeszcze raz informacje jakie są wzory na pole i znajdziecie też podpowiedzi jak obliczać obwody dla tych figur.

Znajdziecie też małą ściągę na temat jednostek pola o jakich mówiliśmy.

Obie te informacje - jednostki i wzory na pola powinny być w zeszycie i w głowie Mrugnięcie.

Na lekcji też zrobiliśmy zadanie 1 i 3 ze str. 130 (podręcznik).

Zadanie domowe:

Ćwiczenia 1 i 2, str. 33.


2020-12-01

Temat: Wielokąty foremne. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy nad zadaniami z podręcznika: zad. 2, 3, 4, i 6 str. 126.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia 1 - 3, str. 32

Podręcznik: str. 127 - SPRAWDŹ CZY UMIESZ.

Dla chętnych: zad. 11, str. 127.


2020-11-30

Temat: Wielokąty foremne.

Wielokąt foremny – figura która ma wszystkie kąty wewnętrzne równe i wszystkie boki równej długości. Najmniejszą możliwą liczbą boków wielokąta foremnego jest 3.

Przykłady wielokątów:

- trójkąt równoboczny,

- kwadrat,

- pięciokąt foremny,

- sześciokąt foremny - bardzo charakterystyczny bo po podzieleniu go przekątnymi otrzymamy 6 trójkątów równobocznych.

 

Kąt środkowy w wielokącie foremnym - to kąt, który ma wierzchołek w środku okręgu, a ramionami są promienie okręgu.

Na lekcji omówiliśmy ćwiczenia A i B z podręcznika, str. 124 - 125.


2020-11-27

Temat: Pola wielokątów. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy nad zadaniami z podręcznika: zad. 36, 37, 38, 39 str. 151.

Zadania, które liczyliśmy mogą pojawić się na kartkówce w przyszłym tygodniu! Mrugnięcie

Miłego weekendu!


2020-11-26

Temat: Kartkówka z własności czworokątów.


2020-11-25

Temat: Czworokąty. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy nad zadaniami z podręcznika: zad. 7, 10, 11 i 12 str. 122.

Ma koniec sprawdziliśmy swoje umiejętności na SPRADŹ CZY UMIESZ, str. 123.


 2020-11-24

Temat: Czworokąty. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy nad zadaniami z podręcznika: zad. 4 - 6, str. 121 i zadanie 9, str. 122.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia, str. 30, zad. 1 - 3.


 2020-11-23

Temat: Czworokąty. Cechy i własności.

Poniżej, w pliku o nazwie CZWOROKĄTY, znajdziecie najważniejsze cechy i własności omawianych dzisiaj czworokątów. Proszę, zróbcie notatkę do zeszytu.

Na lekcji omówiliśmy również zad. 1-3, ze str. 121. Zapiszcie rozwiązania w zeszycie.


2020-11-20

Temat: Przystawanie trójkątów. Zadania.

Zadania z podręcznika: 1-4, str. 117 i SPRAWDŹ CZY UMIESZ ze str. 118


2020-11-19

Temat: Przystawanie trójkątów.

Poniżej, w pliku znajdziecie informacje potrzebne do notatki z lekcji.

Do zobaczenia w piątek.


2020-11-18

Temat: Trójkąty. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy z podręcznikiem. Zad. 4 - 6  i 8 na str. 112, zad. 11, str. 113.


2020-11-17

Temat: Trójkąty.

Dziś na lekcji, krótkie przypomnienie wiadomości o trójkątach.

Poniżej znajdziecie plik z wiadomościami o trójkątach. Zróbcie proszę notatkę z lekcji.

Zad. dom:

Ćwiczenia, str. 26 i 27, zad. 1-4.


2020-11-16

Temat: Kąty. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy z podręcznikiem. Zad. 7 na str. 107, zad. 10-12, str. 108 i zad. 14 na str. 108.

Zadanie domowe DLA CHĘTNYCH: zad. 16, str. 109 ale musi być OPIS krok po kroku co robimy).

Do zobaczenia we wtorek.


2020-11-13

Temat: Kąty. Zadania.

Dzisiaj pracowaliśmy z ćwiczeniami, str. 25.

Zaczęliśmy również zadania z podręcznika: zad. 6, 8 i 9, str. 107-108.

Do zobaczenia w poniedziałek


2020-11-12

Temat: Kąty.

Poniżej, w pliku, znajdziecie informacje do notatki z dzisiejszej lekcji.

Przypominam o zadaniu domowym na poniedziałek:

- podręcznik, str. 107, zad. 3 i 5.


2020-11-10

Temat: Proste i odcinki.

Na dzisiejszej lekcji przypomnieliśmy sobie podstawowe pojęcia geometryczne: punkt, odcinek, prosta i półprosta. Powiedzieliśmy sobie równiez o ich wzajemnym położeniu.

W pliku poniżej znajdziecie krótkie podsumowanie tych pojęć.

Zrobiliśmy też zadanie 1 i 2 z podręcznika, str. 101.

Do zrobienia w domu jest zadanie 4 ze str. 101.


2020-11-04, 2020-11-05, 2020-11-06 i 2020-11-09

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu PROCENTY. Karta pracy.

W załączniku KARTA PRACY dla Was. Zadań jest dużo. Pierwsze 17 zadań to zadania bardzo łatwe, z nimi sie już spotykaliście na kartkowkach. Będziemy je omawiali razem ale liczę, jak dotychczas na Waszą aktywność Mrugnięcie. Zadania o numerach 18 - 40 to zadania trochę trudniejsze ale nie do przeskoczenia dla Was Wyluzowany, no a ostatnie to zadania trudne, choć wspomnę, że nie takie udało nam się już wspólnie wyliczyć.

Zadania z karty pracy będziemy omawiać razem, jak zawsze i na pewno będzie można zdobyć super ocenę za ciężką pracę. Uśmiech.

 

Z podobnymi zadaniami spotkacie się na pracy klasowej, więc tym bardziej polecam je przeliczyć. Wystawiony język

W związku z tym, że nie wszyscy mogą otwierać załączone przeze mnie tutaj pliki. Kartę pracy znajdziecie również w plikach na TEAMS.

2020-11-04 Dziś udało nam się zrobić pierwsze 16 zadań.

2020-11-05 dziś udało nam się zrobić zadania 17 - 26.

2020-11-05 dziś udało nam się zrobić zadania 27 - 35.

2020-11-09 dziś udało nam się zrobić zadania 36 - 46.

Skończyliśmy kartę pracy.

Punktacja po dzisiejszej lekcji.

Lp. Imię Zadania Ł Zadania ŚT Zadania T Suma Ocena
1 KA 1,  2, 2, 2, 2,  3,  12 cel
2 KB 1,  2, 2, 2,  3, 3,  13  cel
3 BC 1, 1, 1  2, 2, 2, 3,   12  cel
4 MC 1, 1,  2, 2, 2,  3, 3,  14  cel
5 ND 1, 1,      2  Pszczółka
6 MH 1,      1  Pszczółka
7 JH 1,  2,    3  Żabka
8 JJ          
9 KrK          
10 KK 1,      1  Pszczółka
11 TK          
12 NK          
13 JL 1, 1,  2, 2,  3, 3,  12  cel
14 KL    2,  3, 3, 8 bdb
15          
16 JM    2,    2  Pszczółka
17 KN          
18 SR 1,  2,    3  Żabka
19 WR      3, 3, 6  bdb
20 KR 1, 1,  2, 2, 2,  3, 3,  14  cel
21 WW          

Jutro nowy temat Wyluzowany

Gratuluję ocen! Jestem z Was dumna i dziękuję za ciężką pracę! Pocałunek


2020-11-03

Temat: Obliczenia procentowe. Zadania.

 Dzisiaj dalej pracujemy z podręcznikiem i zadaniami podumowującymi DZIAŁ PROCENTY.

 Wspólnie omówimy zad. 9, 10, 11 ze str. 90.


 2020-11-02

Temat: Obliczenia procentowe. Zadania.

Dzisiaj dalej pracujemy z podręcznikiem i zadaniami podumowującymi DZIAŁ PROCENTY.

Wspólnie omówiliśmy zad. 7 a) ze str. 89, zad. 8, str. 90.

Do domu:

Zad. 7 b), c), d) i dla chętnych zad. 12 lub 13 lub 14 str. 91.


2020-10-30

Temat: Obliczenia procentowe. Zadania.

Dzisiaj dalej pracujemy z podręcznikiem i zadaniami podumowującymi DZIAŁ PROCENTY.

Wspólnie omówiliśmy zadanie domowe (zad. 3 b), c), d), str. 88 i ćwiczenia str.  23). Obliczyliśmy z podręcznika zadania 4, 5, 6, str. 89.

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę spokojnego weekendu.


2020-10-29

Witam Was,

Temat: Obliczenia procentowe.

Na dzisiejszej lekcji rozpoczeliśmy podsumowanie działy PROCENTY. Podsumowanie zaczęliśmy od zadań z podręcznika: str. 88, zad. 1, 2 i 3.

Przypominam, że zadanie 3 b), c) d) kończymy sami.

Zadanie domowe:

ćwiczenia, str. 23, zad. 1.


2020-10-28

Witam Was,

Temat: O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe. Ćwiczenia.

Dzisiaj praca z ćwiczeniami i podręcznikiem, str. 22, zad. 1-3.

Podręcznik: SPRAWDŹ CZY UMIESZ, str. 86.


2020-10-27

Witam Was,

Temat: O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe.

W pliku zadania jakie dzisiaj omawialiśmy na lekcji i zadanie domowe.

Serdecznie pozdrawiam

Magdalena Bocian