Szkoła Podstawowa nr 64

Język angielski

Język angielski : zakres materiału na bieżący tydzień -26.10.-30.10.2020r.
poniedziałek: T: Unusual homes - niezwykłe domy. Czytanie i praca z tekstem . ( podręcznik str. 18, zad. 1,3,4).
środa: Places in the city - miejsca i budynki w mieście.
piątek: How can I get to the bus stop? - pytanie o drogę i wskazywanie kierunku ; ćwiczenia w mówieniu.
Język angielski : 2.11. - 6.11.2020r.
Język angielski : 9.11.- 13.11.2020r.
Język angielski : 16.11. - 21.11.2020r.
Język angielski : 23.11.- 27. 11. 2020r.
Język angielski: 30.11. - 04,12. 2020r.

2.11.- 5.11.2020r.
Topic: Pytania o szczegół z użyciem who,whose, what, which, how, where i when
Podrecznik str. 19
Topic: Powtórzenie słownictwa z działu DOM.
Praca z kartą - short tests ( załacznik)
Topic: Listenin skills - zadania egzaminacyjne na słuchanie.
Podrecznik str. 22
9.11.- 13.11.2020r.
Topic: Writing skills - redagowanie maila o zmianie miejsca zamieszkania.
podręcznik str. 24, zad. 2,4,5,6.
Homework : Napisz maila wg. wytycznych z zad. 5.
Topic: Culture today - A house or not a house - czytanie i praca  z tekstem.
podręcznik str. 26 , zad. 3,4, 5.
Homework : Czytanie i tłumaczenie tekstu.
16.11.-21.11.2020r.
T: School - my school subjects ( szkoła i przedmioty szkolne).
Homework: mówienie - opisz jeden szkolny dzień - wymień przedmioty i godziny, w których masz dane lekcje, który z przedmiotów tego dnia lubisz najbardziej i dlaczego.
T: Places at school - rózne miejsca w szkole.
nazywanie miejsc w szkole i ich opisy.
Homework: ćwiczenia str. 14 - zad. 1-6;
T: Test z działu 2 : dom ( słuchanie ,słownictwo, czytanie i zadanie gramatyczne z na czasy terażniejsze
24.11.- 27.11.2020r.
T: Teaching and learning - poznajemy czasowniki związane z nauczaniem i uczeniem się.
Załącznik : teaching and learning
T: Phrasal verbs - czasowniki frezalne związane ze szkołą
Załacznik ;Phrasal Verbs
T: Speaking skills - mówienie : opis jednegi szkolnego dnia.
30.11.- 04.12. 2020r.
T: Language functions - funkcje językowe ( wyrażanie własnego zdania)
Załącznik
T: No more teachers! - czytanie i praca z tekstem.
Załącznik
T: Past simple i continuous - powtórka z czasów przeszłych.
18.01.- 22.01.2021r.
T: Winter break - gromadzimy słownictwo do opisu ferii zimowych.
Załącznik Winter break
Zadanie domowe: mail lub mówienie o wakacjach zimowych.
T: World of work - nazwy zawodów
Załącznik : Work
T: Describing jobs - opisujemy zawody.
Załacznik : Describing jobs.
25.01. - 29.01.2021r.
T: Test ze słownictwa z działu 2 : edukacja.
T: Careers  - plany zawodowe.
Załącznik : Careers
T: Zadania na czytanie i tłumaczenie tekstu.
podręcznik str. 44, zadania 3,4.
Homework : ćwiczenia str.21, zad. 1,2,3.
01.02. - 05.02.2021r.
T: My first job - jak poprawnie napisac bloga.
Załacznik : Blog
T: Present Perfect tense - wprowadzenie czasu i zakres użycia.
Załącznik : Present Perfect.
T: Ćwiczenia gramatyczne - Present Perfect.
Załacznik ;Ex7
08.02. - 12.02.2021r.
T: Porównanie czasu Present Perfect i Past Simple.
zadania gramatyczne - podręcznik str. 46-47, zad. 4,5,6 oraz ćwiczenia str. 22-23, zad. 1,2,3,4.
T: Zaimki nieokreslone w j. angielskim.
Załacznik : Zaimki nieokreślone
T: Sprawdzian z porównania czasów Past Simple i Present Perfect.
15.02. - 19.02.2021r.
T: Przymiotniki z -ed/ - ing - zasady użycia w zdaniu.
Załacznik : Adjectives 
T: Phrase box - pytania o preferencje i intencje.
Załącznik : Preferences
T: Zadania na słuchanie .
podręcznik str. 48, zad. 1,2,3,4.
22.02.- 26.02. 2021r.
T: Omówienie i poprawa sprawdzianu z czasów Past Simple i Present Perfect.
T: Parafrazowanie zdań - ćwiczenia egzaminacyjne .( praca w ćwiczeniach)
T: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Praca"
Załacznik: Powtórzenie
01.03. - 05.03. 2021r.
T: Życie prywatne - wprowadzenie słownictwa z nowego działu.
T: Social life - conflicts  and problems 
podręcznik str. 56 zad. 7
T: Daily routines - czynności dnia codziennego.
podręcznik str. 57, zad. 8
Ćwiczenia w mówieniu - opis dnia ZAŁĄCZNIK : Daily routine
08.03. - 12.03.2021r.
T: Free time - zwroty i wyrażenia potrzebne do wyrażania zainteresowań.
podręcznik str. 57 zad. 9, 10
T: Holidays and dates - powtórzenie dat ( zapis i wymowa).
podręcznik str. 57 zad. 11 i 12 ZAŁĄCZNIK 
T: Telling the time - gdziny.
podręcznik zad. 13/57
godzinowe opisy dnia i planu lekcji;
15.03.- 19.03.2021r.
T: Reading skills - zadania na czytanie i rozumienie tektu.
podręcznik str. 58 zad. 2,3,4,5
22.03. - 26.03.2021r.
T: Rzeczowniki policzakne i niepoliczalne.
podręcznik str. 60, zad, 1,2
Homework : zad. 3 i 4
T: Określenia ilościowe do liczebników policzalnych i niepoliczalnych.
podręcznik str.60 i 61, zad. 5- 9
T: Ćwiczenia w stosowaniu : some,any, a few, few, a little, little.
ZAŁĄCZNIK: Countable/Uncountable