Szkoła Podstawowa nr 64

Biologia

Temat: Choroby i higiena układu moczowego (7 kwiecień) Lekcja on line

Temat: Budowa i funkcja układu wydalniczego (31 marzec) Lekcja on line 

 

 

 

 

 

Temat: Sprawdzian  z układu oddechowego   Testportal na Teams   

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. Utrwalenie wiadomości (10 marzec) Lekcja on line 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach: 1 - 6 str. 67 - 68  oraz 1- 5 str. 69 - 70       Sprawdzian 24 marzec!           

Temat: Mechanizm oddychania, wentylacja płuc. Oddychanie komórkowe ( 3 marzec ) Lekcja on - line              

Temat: Budowa i funkcje układu oddechowego (17 luty) Lekcja on - line

Temat:  Utrwalenie wiadomości o układzie krwionośnym i limfatycznym ( 10 luty) Lekcja on - line     Sprawdzian 24 lutego!

wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 59 - 61 oraz w podręczniku str. 115 - 116

Temat: Układ limfatyczny. Budowa i funkcje układu odpornościowego oraz zaburzenia jego pracy  ( 3 luty)  Lekcje on - line

Temat:  Choroby i higiena układu krwionośnego (27 styczeń) Lekcja on - line

Temat: Budowa i zasada działania serca. Cykl pracy serca. ( 20 styczeń) Lekcja on - line

Temat: Krwiobiegi. Rodzaje i charakterystyka naczyń krwionośnych (16 grudzień) Lekcja on - line

Temat: Budowa i funkcje krwi. Grupy krwi (9 grudzień) Lekcja on - line