Szkoła Podstawowa nr 64

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Kontynuacja popularnego projektu edukacyjnego "Edu(R)ewolucja" w roku szkolnym 2020/ 21.

W roku szkonym 2020/21 będzie dalej kontynuowany projekt edukacyjny "Edu(R)ewolucja" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy.

W załączniku "Ogłoszenie o naborze" znajdują się podstawowe informacjeo projekcie wraz z obowiązującymi terminami i lista zajęć, które będą prowadzone przez nauczycieli w tym roku szkolnym.

Aby wziąć udział w rekrutacji na wybrane przez ucznia zajęcia, należy pobrać  "Formularz zgłoszeniowy" , który znajduje się w załączniku i wypełnić cały dokument. Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do 14 września 2020 koordynatorowi projektu - Andrzejowi Frankowskiemu.

Po zakwalifikowaniu się na zajęcia uczeń będzie miał obowiązek wypełnić i dostarczyć koordynatorowi w terminie do 25 września 2020 "Deklarację uczestnictwa".

W załącnikach znajduje się również "Regulamin naboru i uczestnictwa w zajęciach".

 

szkolny koordynator projektu:

Andrzej Frankowski:    andref@poczta.fm

 

Number of queries : 20