Szkoła Podstawowa nr 64

Do widzenia trzecia klaso - czwartek - 25.06

https://www.youtube.com/watch?v=81_X8_L53aU&fbclid=IwAR37CyyMSm_ScKY6Cia_--qMHxet-H8o3kMs9PnmtGs373o7RuwlfxnCQ-Q

 

1. Przeczytaj wiersz "Do widzenia, trzecia klaso"  S.74
Odpowiedz ustnie na pytania: O jakich oznakach zbliżających się wakacji jest mowa w wierszu? Co dzieci zostawiają w szkole? Po co są wakacje? Możesz wykonać kilka zadań - Ćw. edukacja polonistyczna cz. 4 s. 82 – 85.

MATEMATYKA

Rozwiąż TEST III s. 84 - 85

 

TO WSZYSTKO MOI KOCHANI. GRATULUJĘ WSZYSTKIM !!!!Śmiech WSPANIALE PRACOWALIŚCIE W TYM TRUDNYM CZASIE.ŚCISKAM WAS MOCNO. DO ZOBACZENIA!