Szkoła Podstawowa nr 64

Konsultacje z nauczycielami

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Informujemy, że od 1 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy zostanie stworzona możliwość uczestniczenia uczniów klas 1-7 w konsultacjach z nauczycielami. Adresowane są one przede wszystkim dla uczniów, którzy wymagają dodatkowego objaśnienia opracowanego materiału lub sprawdzenia poprawności samodzielnej pracy.

Rodzice którzy zdecydowali się na udział dziecka w konsultacjach kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem poprzez e-dziennik. Zajęcia odbywają się ściśle według opracowanego w szkole planu konsultacji.

Aby doszło do konsultacji, rodzic i uczeń  powinni zapoznać się z obowiązującymi w szkole procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej i pobrać stamtąd druk oświadczenia. Dokument ten należy podpisać i dać dziecku, które przedłoży go pracownikowi szkoły.

Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Number of queries : 20