Szkoła Podstawowa nr 64

Gotowość szkolna

Gotowość szkolna dzieci, nazywana również dojrzałością do podjęcia nauki szkolnej, to emocjonalna, społeczna, intelektualna i fizyczna zdolność do podjęcia nauki w szkole.

Dziecko, zaczynając edukację, musi stawić czoła nowym wymaganiom i oczekiwaniom. Aby im sprostać, musi być dojrzałe i gotowe, czyli osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju. Na dojrzałość szkolną dzieci ma wpływ wiele czynników. Są to między innymi czynniki indywidualne oraz środowiskowe. Czynniki indywidualne to wrodzone bądź dziedziczne właściwości organizmu. Są związane z dzieckiem, jego potrzebami, skłonnościami i dążeniami. Czynnikami środowiskowymi są w tym kontekście warunki materialne (od poziomu dochodów, przez sytuację mieszkaniową, po możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka), warunki kulturalne (poziom wykształcenia rodziców, zasady wychowania dzieci, sposób spędzania czasu wolnego), jak i warunki społeczno–psychologiczne (struktura rodziny, osobowość rodziców, atmosfera panująca w domu).

 
UWAGA!!!

Jeśli dziecko jest niesamodzielne (np. nie potrafi samo się ubrać), nie jest w stanie skupić się na wykonywanych zadaniach, ani nie wykazuje nimi żadnego zainteresowania, może nie być gotowe do pójścia do szkoły. Również dziecko mające problem z kontrolowaniem emocji, lękliwe, wycofane, niepotrafiące rozstać się z rodzicem, powinno zostać zdiagnozowane przez specjalistę. To nie muszą być objawy poważnych zaburzeń, może po prostu dziecko potrzebuje nieco więcej czasu, czy ukierunkowanych działań, aby osiągnąć dojrzałość szkolną.

Rodzic, który ma wątpliwości w odniesieniu do dojrzałości szkolnej swojego dziecka powinien zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opinii specjalistów może wnioskować
o odroczenie rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.