Szkoła Podstawowa nr 64

ZIELONO MI - ŚRODA 20 MAJ

OBEJRZYJ FILMIKI

1. MIESZKAŃCY ŁĄKI

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4

 

2. ODGŁOSY ŁĄKI

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

 

 

MIESZKAŃCY ŁĄKI

 

 

 

 ZADANIE ONLINE

https://learningapps.org/9917942

 

 

PODRĘCZNIK

Otwórz elementarz na s. 36 i uważnie przeczytaj wiersz.

 

Zapoznaj się z wyjaśnieniem trudnych wyrazów: 

 https://www.youtube.com/watch?v=_nmLrvErQ-M&feature=youtu.be

 

KROSNO

 

 

OSNOWA 

ścieg (odcinek nici przewleczonej przy szyciu między jednym a drugim nakłuciem igły).

 

Odpowiedz na 1 i 2 pytanie ustnie. 

Poszukaj w tekście wyrazów określających czynności, jakie wykonywała wiosna.

 

ZESZYT ĆWICZEŃ

Zrób ćw. 1, s. 38 - wykonaj piękny rysunek kredkami (nie długopisem, nie ołówkiem).

Pomiń podpunkt z kropką.

 

W ćw. 2, pokoloruj wybrane części mowy na odpowiednie kolory .

Podkreśl czasowniki w czasie przeszłym - Co się już wydarzyło? Co miało miejsce w przeszłości?

 

Na podstawie czytanego dzisiaj wiersza "Dywan" zrób ćw. 3.

 

ZESZYT

Zapisz lekcję, datę i temat:

T: Sztuka pisania - opowiadanie.

 

Otwórz podręcznik na s. 37 i przyjrzyj się uważnie ilustracji. Pomyśl, co to za sytuacja, jakie zdarzenia miały miejsce. 

Napisz w zeszycie opowiadanie - samodzielnie ułóż część rozwinięcia, czyli co robiły dzieci  i dlaczego musiały przerwać zabawę. Wykorzystaj wyrazy z ramki.

                                                                       TYTUŁ (wymyśl i zapisz)

  Wstęp (tego wyrazu nie pisz) - od akapitu, wcięcia w linijce.

Przepisz tekst z zielonego tła.

  Rozwinięcie - wymyśl samodzielnie, zapisz rozwinięte zdania.

  Zakończenie - przepisz z niebieskiego tła.

 

 

Czas na przerwę

https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak&t=1s

 

 Edukacja matematyczna

https://learningapps.org/display?v=ptotg9ova20&fbclid=IwAR0GICCTWCP2ZTYKvLibH5DkGX3Vgu_nl5IIkxf29dFOwB5tUr2urwDHL7E

 

 

 

SZACOWANIE WYNIKÓW

https://www.youtube.com/watch?v=DraaabQFH88&fbclid=IwAR2iID4LUxxNVLUZ1FlK7OD6ZCyJUjK9keNEna4nRkjDJ9i_ncfjp3agQP8

 

Utrwalaj zdobyte wiadomości poprzez zabawę   

 

Części mowy KLIK    https://learningapps.org/1790324

 

Ortografia KLIK       http://pisupisu.pl/klasa3/ch-i-h-wybierz-puzzle

 

Tabliczka mnożenia na czas KLIK      https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-na-czas_14_249

 

 

PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI

ZRÓB STRONĘ  52 (KONIECZNIE PRZYSLIJ MI ZDJĘCIE)

 

NARYSUJ MOTYLKA

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw

A MOŻĘ MASZ OCHOTĘ ZROBIĆ PSZCZÓLKĘ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gpNJJ1sa0Qo&feature=emb_logo