Szkoła Podstawowa nr 64

Strona główna

 

 

1 MAJA                             3 MAJA

 

Lista przyjętych dzieci do zerówki na rok 2021/2022- po pierwszej rekrutacji. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KLASY 1-3  od 04.05.21r. - nauka stacjonarna w szkole. Uśmiech

-------------------------------------------------------------

Zarządzenie Dyrektora w sprawie nauczania hybrydowego w klasach 1-3

od dnia 26 kwietnia- załącznik nauczanie hybrydowe

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dzieci przyjęte do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych 

na rok szkolny 2021/2022- I rekrutacja.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

Więcej informacji

TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------

 

1346 rok - 2021 rok

675 - lecie Bydgoszczy

19 kwietnia 1346 rok - nadanie praw miejskich Bydgoszczy

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

-

Zespół boisk ORLIK wznawia działalność od 19.04.21r.

( dni powszednie 16-22, sobota i niedziela 10-22)

rezerwacje grup do 25 osób: 783 897 950, sp64orlik2012@wp.pl

------------------------------------------------------------------------------------

 

 Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1

po pierwszej rekrutacji

na rok szkolny 2021/2022 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszam rodziców i uczniów do zajrzenia na stronę:
"Otwórz się na pomoc - interaktywny projekt o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od Internetu" 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

"MOJA ULUBIONA KSIAŻKA"

Gratulujemy laureatom konkursu "Moja ulubiona książka" z SP 64.

W konkursie wzięło udział 1400 prac z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

I miejsce zdobyła Pola Horbaczewska-Płotka z kl. 2d,

a wyróżnienie otrzymał Maciej Marquardt, również z klasy 2d.

Szczegóły na stronie biblioteki szkolnej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W BYDGOSZCZY
.

( w sprawie nauki zdalnej od 22.03. do 11.04.21r.)

"Czytaj tutaj"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom
ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy SP nr 64
za zbiórkę do puszek na zakup leku dla Celinki.

Czytaj więcej

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SP nr 64 w Bydgoszczy zaprasza chętne dzieci 
z rocznika 2014/15

do I klasy sportowej o profilu pływackim !

Więcej informacji TUTAJ

 

-----------------------------------------------------------------------------

W związku z obchodzonym 7 kwietnia Światowym Dniem Zdrowia rozpoczynamy w naszej szkole,

skierowaną do klas I-III, akcję poświęconą zdrowemu odżywianiu pod hasłem

„Stop śmieciowemu jedzeniu. Poznajemy smaki zdrowych potraw”. Czytaj więcej

------------------------------------------------------------------------

Pokonajmy razem koronawirusa!
Ściągnij, uruchom – dbaj o siebie i innych.

STOP COVID 

 aplikacja

------------------------------------------------------------------------

 

 

 Rada Miasta Bydgoszczy  uchwaliła rok 2021 

ROKIEM BYDGOSKIEGO MARCA ‘81

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

TRWAJĄ ZAPISY DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH OD 8 MARCA

 

ORAZ KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/22

 

Z A P R A S Z A M Y

 

INFORMACJE NA TEMAT NABORU DO KLAS ZEROWYCH I PIERWSZYCH, W TYM SPORTOWEJ

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH OBOK

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w wojewódzkim konkursie czytelniczo-plastycznym "Moja ulubiona książka" organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. 

Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA

---------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

..............................................................

 

 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dodatek do wytycznych z komunikatu poniżej.

Do oddziałów zerowych nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeżeli ich domownicy przebywają na kwarantannie -
-wynika z zaktualizowanych wytycznych, opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Pozostałe zapisy nie uległy zmianie.

  Bydgoszcz, 05.11.2020 r.   

KOMUNIKAT                                                                                                  

Od poniedziałku 9 listopada 2020 roku w SP 64 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne
dla uczniów klas I-III.

 1. W klasach I-III nauka odbywać się będzie zdalnie. O planie i szczegółach edukacji zdalnej rodziców poinformują wychowawcy klas.
 2. Nauka i opieka w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian  i odbywa się stacjonarnie.
 3. Świetlica szkolna czynna jest zgodnie z wcześniejszym planem wyłącznie dla dzieci z klas 1-3 osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działaność leczniczą 
  oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
  Rodzice zobowiaząni są fakt korzystania dziecka z opieki  w świetlicy, w czasie nauczania zdalnego, zgłosić na 2 dni przed planowanym korzystaniem ze świetlicy.
  Telefony do kontaktu: 52 372 24 83 oraz 609 929 008 lub 728 470 313 czynne w godz. 8-14.
  Stołówka szkolna - nieczynna.
 4. Dla uczniów klas ósmych nauczyciele prowadzą indywidualne lub grupowe konsultacje on-line.
  Nauczyciele poinformują uczniów  o terminach tych konsultacji.

                                                          Dyrektor  Michał Przybylski

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. ( poz. 1960)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.
W jej ramach pragniemy kształtować u uczniów postawy oparte na otwartosci i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Odbywają się zajęcia poświecone tej tematyce, ale ze względu na pandemię nie uda się dotrzeć do wszystkich klas.
Zapraszamy jednak uczniów do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
na wykonanie dotykowej strony tytułowej ZNANA KSIĄŻKA PEŁNA WARTOŚCI.
Prace konkursowe można przynosić do  biblioteki. Szczegółowe informacje na stronie biblioteki szkolnej.

 

 

Informacja dotycząca wpłat na obiady szkolne

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem szkolnej stołówki wpłaty na wyznaczone konto przyjmujemy przez pierwsze 3 dni robocze danego miesiąca. Wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: 

39 1240 3493 1111 0011 0018 0401

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAKAT MEN

 

 

 Bydgoszcz, 28.08.20 r.

 

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

 Drodzy Uczniowie

 Z radością powitamy naszych uczniów w szkole w dniu 1 września 2020 r. Przez ostatnie blisko pół roku nie było nas w szkole. Brakowało nam wszystkim bezpośredniego kontaktu, sprawiła to sytuacja epidemiczna w kraju.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej , Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, które obowiązują w naszej placówce w okresie pandemii COVID – 19.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Jestem przekonany, że będą one sprzyjały bezpieczeństwu nas wszystkich.

Procedury zostały umieszczone na stronie szkoły       sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl. w zakładce PROCEDURY.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy w formie nauki stacjonarnej co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  oraz opiekuńcze będą prowadzone na terenie szkoły zgodnie z procedurami i planem zajęć.  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa  jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny. Konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły i wychowawców klas.

Proszę o codzienne przeglądanie wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Apeluję o przestrzeganie procedur i harmonogramu zajęć. 

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                                                                                  Michał Przybylski

________________

 

 

                                                                                           PŁYWALNIA SARDYNKA

Informacje i procedury postępowania

 

 


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, nie był on dla nas wszystkich łatwy. Epidemia COVID – 19 zmieniła życie nas wszystkich, zmieniała także polską edukację.
W związku z ciągle istniejącym zagrożeniem i utrzymującą się liczbą zachorowań w kraju informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. nie przewidujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego dla większości klas.
 Rozdanie świadectw w szkole odbędzie się wyłącznie dla uczniów kończących etap edukacji: dla oddziałów „0”, klas trzecich i ósmych – z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.
Pozostali uczniowie zakończą ten rok szkolny bez uroczystego rozdania świadectw. Oceny uzyskane na koniec roku dostępne są dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym, natomiast tradycyjne świadectwa zostaną wręczone uczniom przez wychowawców po powrocie z wakacji we wrześniu. W szczególnych  przypadkach uczniowie pozostałych klas będą mogli odebrać świadectwa indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Pozdrawiam i życzę na czas wakacji dużo zdrowia i miłego wypoczynku.
 Do zobaczenia 1 września, mamy nadzieję, że w szkole.
                                           Michał Przybylski

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP64 W BYDGOSZCZY W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

 

BOISKO ORLIK  - 2012

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. zespół boisk sportowych Orlik 2012 będzie otwarty dla dzieci i młodzieży

 po wcześniejszej rezerwacji mailowej u Animatora:  sp64orlik2012@wp.pl

lub telefonicznej : 783 837 950.

Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje Regulamin.

REGULAMIN

Należy przynieść własny sprzęt sportowy do indywidualnego korzystania. 

 Czynna będzie jedna toaleta. Szatnia i natryski będą zamknięte.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia - zakładka dokumenty szkoły