Szkoła Podstawowa nr 64

Strona główna

Informacja dotycząca wpłat na obiady szkolne.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem szkolnej stołówki wpłaty na wyznaczone konto przyjmujemy przez pierwsze 3 dni robocze danego miesiąca. Wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAKAT MEN

 

 

 Bydgoszcz, 28.08.20 r.

 

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

 Drodzy Uczniowie

 Z radością powitamy naszych uczniów w szkole w dniu 1 września 2020 r. Przez ostatnie blisko pół roku nie było nas w szkole. Brakowało nam wszystkim bezpośredniego kontaktu, sprawiła to sytuacja epidemiczna w kraju.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej , Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, które obowiązują w naszej placówce w okresie pandemii COVID – 19.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Jestem przekonany, że będą one sprzyjały bezpieczeństwu nas wszystkich.

Procedury zostały umieszczone na stronie szkoły       sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl. w zakładce PROCEDURY.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy w formie nauki stacjonarnej co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  oraz opiekuńcze będą prowadzone na terenie szkoły zgodnie z procedurami i planem zajęć.  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa  jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny. Konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły i wychowawców klas.

Proszę o codzienne przeglądanie wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Apeluję o przestrzeganie procedur i harmonogramu zajęć. 

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                                                                                  Michał Przybylski

_______________________________________________

 

 

                                                                           PŁYWALNIA SARDYNKA

Informacje i procedury postępowania

 

 

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021

 

 


 Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/20 składam serdeczne podziękowania:
Nauczycielom - za zaangażowanie, pracowitość i odpowiedzialną troskę o każdego ucznia, za uśmiech, serce i dobre słowo,
Rodzicom - za wspieranie swoich dzieci w edukacji i współpracę ze szkołą,
Uczniom - za wypełnianie obowiązków w drodze do wyznaczonych celów, za wspaniałe  osiągnięcia, za zaangażowanie w pomoc na rzecz innych,
Pracownikom szkoły – za niezawodność.
       Warto pamiętać słowa Horacego: ”Życie nie dało ludziom niczego bez ich wielkiego trudu”. Nasz wspólny trud przyniósł spodziewane owoce, z których jesteśmy dumni.
       Przed nami okres wypoczynku, rekreacji, spokoju, czyli wakacje. Na ten czas życzę wszystkim słońca, zdarzeń, które pozostawią piękne wspomnienia, ciekawych ludzi poznanych na wakacyjnych ścieżkach, odkrywania miejsc jeszcze niepoznanych  oraz powrotu do szkoły w pełni sił i zapału do pracy.
                                                                     Dyrektor szkoły
                                                                     Michał Przybylski 

 

_______________________________________________________

 


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, nie był on dla nas wszystkich łatwy. Epidemia COVID – 19 zmieniła życie nas wszystkich, zmieniała także polską edukację.
W związku z ciągle istniejącym zagrożeniem i utrzymującą się liczbą zachorowań w kraju informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. nie przewidujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego dla większości klas.
 Rozdanie świadectw w szkole odbędzie się wyłącznie dla uczniów kończących etap edukacji: dla oddziałów „0”, klas trzecich i ósmych – z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.
Pozostali uczniowie zakończą ten rok szkolny bez uroczystego rozdania świadectw. Oceny uzyskane na koniec roku dostępne są dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym, natomiast tradycyjne świadectwa zostaną wręczone uczniom przez wychowawców po powrocie z wakacji we wrześniu. W szczególnych  przypadkach uczniowie pozostałych klas będą mogli odebrać świadectwa indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Pozdrawiam i życzę na czas wakacji dużo zdrowia i miłego wypoczynku.
 Do zobaczenia 1 września, mamy nadzieję, że w szkole.
                                           Michał Przybylski

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
 Drodzy uczniowie klas ósmych, prosimy o zapoznanie się z pokazem przygotowanym przez firmę VULCAN na stronie naborowej kandydata, dotyczącym rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych. Pokaz dotyczy elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w szczególności kandydat/rodzic dowie się:

 -   jak złożyć wniosek w systemie;

-   co zrobić, żeby we wrześniu dostać się do wymarzonej szkoły;

-   jak działa algorytm naborowy.

FILM

Link do rekrutacji na stronie miasta Bydgoszczy: 

bydgoszcz.edu.com.pl

"zgłoś kandydaturę"

_____________________________________________________________

 

 

Komunikat w sprawie składania wniosków "DOBRY START 300+"

 

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu nauczania na odległość do 26 czerwca br. przypominamy, że obowiązuje ograniczenia wejścia do budynków szkoły. Wszelkie sprawy administracyjne należy załatwiać droga elektroniczną: sp64@edu.bydgoszcz.pl, telefonicznie:52 372 24 83, 609 929 008,  tradycyjną pocztą lub pozostawiając dokumenty w wersji papierowej  w przedsionku szkoły w skrzynce korespondencyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pracownicy szkoły, także sekretariatu i księgowości nie załatwiają spraw osobiście na terenie placówki.

________________________________________________________

Bezpłatne webinarium dla rodziców!!!!!

 DOMOWE ZASADY EKRANOWE
_____________________________________________________

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP64 W BYDGOSZCZY W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

 

BOISKO ORLIK  - 2012

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. zespół boisk sportowych Orlik 2012 będzie otwarty dla dzieci i młodzieży

 po wcześniejszej rezerwacji mailowej u Animatora:  sp64orlik2012@wp.pl

lub telefonicznej : 783 837 950.

Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje Regulamin.

REGULAMIN

Należy przynieść własny sprzęt sportowy do indywidualnego korzystania. 

 Czynna będzie jedna toaleta. Szatnia i natryski będą zamknięte.

__________________________________________________________________

Zgłoszenia uczniów do szkolnej świetlicy na rok szkolny 2020/2021

będą przyjmowane od 01.06.2020 r. do 19.06.2020 r.
Kartę zgłoszenia dziecka oraz Regulamin rekrutacji

można pobrać ze szkolnej strony internetowej www.sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl.

Wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami wrzucić w zaklejonej kopercie do urny wystawionej w przedsionku szkoły  
Jeżeli szkoła powróci do funkcjonowania w standardowym trybie, będzie możliwe zapisanie dziecka do świetlicy osobiście

------------------------------------------------------------------------------

Jak motywować ucznia/ dziecko do nauki

 

______________________________________________________________________

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego


w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły można przesłać pocztą, e-mailem lub ewentualnie przynieść do szkoły.

 

 

METODA WARNKEGO DOSTĘPNA W NASZEJ SZKOLE

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia - zakładka dokumenty szkoły

______________________________________________________________________________